wrap

Off Pist Kunstløype!

Velkommen til kunstvandring utenfor hovedløypa! Vi ønsker å synliggjøre kunstmiljøene i aksen fra Møllendal til Møhlenpris og inviterer til en heldags vandring fra produksjonshuset WRAP via Kunstgarasjen til Cornerteateret.

Read More

Makt – an amateur night at Capitol Hill av NONcompany (NO) WORK IN PROGRESS

NONcompany inviterer til en kunstnerisk utforskning av makt; om det å ønske makt, ta og ha makt, og hvordan makt kan fordeles og omfordeles. Skal makt være tilgjengelig for alle? Er det en betinget fordel ved demokratiet at det er åpent for alle å delta? Hvordan kan demokratiet bli sin egen verste fiende?  Ut i fra politiske taler, hendelser, klassisk dramatikk og hersketeknikker får vi se en work-in-progress visning om det som gjør noen maktesløse og andre mektige.

BILLETTER!

NONcompany presents an artistic exploration of power; about wanting power, claiming and having power, and about how power is distributed and re-arranged. Should power be accessible for all? Do we consider it to be an advantage that democracy’s inherent component is for all to be allowed to participate? How can democracy become its own worst enemy? Based on political speeches, events, classical drama, and manipulation techniques, we are shown a work-in-progress about that which renders some powerless and others powerful.