Stikkord: Sosiale medier

Markedsføring

Markedsføring er en samlebetegnelse for virksomheters aktiviteter i forbindelse med å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling, markedspåvirkning og distribusjon av konsepter, varer og tjenester. Markedsføring og synlighet en viktig del av en scenekunstproduksjon. Det kan koste ubegrenset med penger eller gjøres gratis. Publikum og oppmerksomheten kommer ikke av seg selv, og man må som kunstner /produsent være bevisst sitt arbeid rundt markedsføring og synlighet.

Ting å tenke på ift markedsføring:

  1. Lag en plan/strategi (hvem, hva, hvorfor, hvordan)
  2. Definer prosjektets DNA (hvem er vi)
  3. Hvem henvender du deg til? I hvilke kanaler kan du nå målgruppen?
  4. Skill deg ut – vær konsis/tydelig/ærlig
  5. Budskap – hva vil du si? Spiss budskapet
  6. Definer prosjektets visjon og målsetninger
  7. Hvilket inntrykk vil du gi?
  8. Bruk bilder
  9. Bruk ulike innfalsvinkler/strategier i de ulike kanalene

Markedsføring er et tverrdisiplinert fag, som bygger på elementer fra økonomi, psykologi, sosiologi og kultur- og kommunikasjonsfag. I praksis vil markedsførere velge ut en eller flere kundegrupper (målgrupper), posisjonere bedriftens produkter eller tjenester med hensyn til målgruppen, og bruke prissetting, kommunikasjon og atferd til å skape assosiasjoner som gir bedriften en verdifull plass i kundenes bevissthet (branding). Utvalget av målgrupper (segmentering) avhenger av hvilke grupper produktene eller tjenestene er innrettet mot og kan passe for, målgruppens størrelse og markedspotensial, graden av eksisterende konkurranse om å dekke målgruppens behov, og egen bedrifts evne til å tilpasse distribusjon og kommunikasjon til gruppen man satser på.