Stikkord: Regnskap

Fiken – rabatt for medlemmer i PROSCEN! 

Fiken: 15% rabatt for medlemmer i PROSCEN! 
Som medlem i PROSCEN får du nå en god rabatt på bruk av Fiken. Dette er et nettbasert regnskapsprogram som er laget for at hvem som helst skal kunne føre regnskapet sitt selv.
For de som ikke er Fiken-kunder fra før, kan de ved bestilling av Fiken skrive i kommentar-feltet at de er tilknyttet PROSCEN og skal ha rabatt. De som allerede har en eksisterende bruker i Fiken (enten betalende eller i prøveperiode), kan sende en e-post til kontakt@fiken.no, så legger de inn rabatten. 

Tilgjengelige dokumenter fra årsmøte

Her ligger tilgjengelige dokumenter til årsmøtet 2020. De kan lastes ned som PDF.

DAGSORDEN:
SAK ÅM 0120    Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
SAK ÅM 0220    Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK ÅM 0320    Orienteringssaker:
Årsmelding 2019
– Budsjett 2020
SAK ÅM 0420    Godkjenning av årsregnskap 2019 (Fremlegges på møtet)
SAK ÅM 0520   Fastsettelse av årskontingent for medlemmer
SAK ÅM 0620   Fastsettelse av honorar for styreverv
SAK ÅM 0720   Valg av styre 2020
SAK ÅM 0820   Valg av valgkomite 2021
SAK ÅM 0920    Innmeldte saker (Valg av revisor)

Her ligger tilgjengelige dokumenter fra årsmøtet 2019. De kan lastes ned som PDF.

Proscen årsmelding 2018

Protokoll årsmøte 25. MARS 2019 – signert

Budsjettforslag 2019 Proscen – Årsmøte

Fra årsmøtet 2018:

Protokoll Årsmøte

Vedtekter

Årsregnskap 2017

Årsmelding 2017

Vedtatt handlingsplan for 2018–2020