Stikkord: pris

Frist 31/1 Hvem fortjener Danseinformasjonens ærespris 2021?

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere opprettet Danseinformasjonen en ærespris i 1995. Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge. Hvis du vet om noen som fortjener denne prisen kan du sende navn og evt. en kort begrunnelse (maks tre setninger) til sigrun@danseinfo.no innen søndag 31. januar.