Stikkord: Møte

Kreativt mandagsmøte!

Kreativt mandagsmøte er et tilbud til det kreative miljøet i Bergen på tvers av kunstfelt og sjangre. En gang i måneden inviterer vi en lokal kunstner til å fortelle oss om sin kretiv praksis. Møtene skal gi et innblikk i ulike metoder og forskjellige måter å takle utfordringer på innenfor kreativt arbeid, og inspirere til egen skaping.

Facebookside: HER!

 

Første møte 2021 blir mandag 22.2. med Maia Urstad.

 

SCENEKUNSTPOOL-MØTE! 9/2

ER DU INTERESSERT I DEN NYE ORDNINGEN TIL BERGEN KOMMUNE: SCENEKUNSTPOOL 2021? 

Proscen inviterer til et åpent møte der alle som er interessert kan snakke om mulighetene som ligger i ordningen. Vil du være med å tenke høyt? Da er dette noe for deg! Kommer det kanskje en søknad fra feltet? Søknadsfrist 1/3.

SCENEKUNSTPOOL-MØTE
Sted: ZOOM
Dato: Tirsdag 9. februar
Tid: 17.00 – 18.00

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/81623823242
Meeting ID: 816 2382 3242

Åpent for alle – bare å delta!

Informasjonsmøte – Turnéstøtte til scenekunst (Bergen kommune)

1. september har Bergen kommune søknadsfrist for mange støtteordninger, bl.a. den nye ordningen for Turnéstøtte til scenekunst. Camilla Liby Clausen rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling på Bergen Kommune holder et uformelt informasjonsmøte med fokus på denne ordningen torsdag 8. august kl. 13.00. Her har du mulighet å få svar på alt du måtte lure på! Kan selvsagt også også stille spørsmål om andre ordninger, men hovedfokus vil være Turnéstøtteordningen.
Vel møtt!

Beskrivelse av tilskuddsordning:
Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd. Tilskuddsordningen for turnéstøtte til scenekunst er forankret i Bergen kommunes kunstplan 2018-2027, og skal bidra til å styrke synlighet og programmering for det frie scenekunstfeltet i Bergen, ved å gi ferdige produksjoner mulighet til flere oppsetninger, og kunne nå et større publikum, gjennom støtte til turnévirksomhet. Tilskuddsordningen er hovedsakelig rettet mot turnévirksomhet innenlands, men prosjekter som har en kombinert innenlands og utenlands reiserute (for eksempel innenfor Norden) skal også kunne vurderes. Det finnes egne ordninger for internasjonal kunst og kulturutveksling.

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet, og styrke rammevilkårene for profesjonelle scenekunstnere ved økt synlighet og programmering og slik styrke kunstnerøkonomien.

Tilskuddsramme:
Tilskuddsordningen disponerer kr 200 000,- til fordeling i 2019. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke:
Ordningen skal prioritere tilskudd til nasjonal turnévirksomhet for forestillinger som tidligere har fått prosjekt- eller utviklingsstøtte fra Bergen kommune. Denne tilskuddsordningen skal særlig støtte opp om mindre aktører som skal kunne få forestillingene sine programmert inn på kulturscener rundt om primært i de norske distriktene. Søker må kunne dokumentere en plan for turneen og eller invitasjoner fra programmerende scener.

Proscen inviterer til åpent kontor!

Kom innom åpent kontor!
TORSDAG 6. JUNI 11:00 – 15:00
FREDAG 14. JUNI 11:00 – 15:00
TORSDAG 20. JUNI 11:00 – 15:00
TIVOLI, CORNERTEATERET

Har du noe du trenger hjelp med eller noen idéer du vil drøfte? Proscen inviterer til Åpent kontor, og daglig leder Millan sitter i Tivoli i baren fra 11.00 – 15.00 og vil gjerne ha besøk av venner og medlemmer om så bare for å spise lunsj!

NB! 6. juni er også Sveriges nasjonaldag (WOW) og hvem vet, kanskje kjører vi rett og slett vinlotteri i lunsjen! 🥳