Stikkord: kunst

Fridays for Future Bergen søker engasjerte kunstnere!

Vi er flere kunstnere og enkeltmennesker som har startet Fridays for Future i Bergen. Vi ønsket å vise støtte til ungdommen som har streiket hver uke, og sammen arrangerer vi nå ukentlig klimastreik ved den Blå Steinen hver fredag kl 12-12.30 (noen ganger 12-13). Aksjonen er tenkt som en ukentlig «puls» som flere og flere skjønner at de må få med seg. Ønsket vårt er å få med en bredde av byens stemmer, med variasjon i alder, bakgrunn, ståsted og perspektiver. Vi vil prøve å skape et lavterskel-rom for så mange klimabekymrede/-engasjerte mennesker som mulig, midt i byen. Vi kommer til å stå her hver fredag til vi ser at store og virkningsfulle nok grep blir tatt for å løse klimakrisen. 

Vi har laget en fast ramme rundt streiken der vi har noen slagord, en kort apell og deretter 15 minutter stille markering. Den stille markeringen avsluttes med et kort kunstnerisk innslag. Vi leter nå etter mange som ønsker å bidra med apell eller kunstnerisk innslag! Ideen er enkel – del noen tanker om hva du ser fra ditt ståsted, av utfordringer og muligheter, hindringer og gode svar. Det kan være smått eller stort, men det trenger ikke å være brilliant. Helt vanlig er mer enn godt nok. Det hele holdes svært enkelt, med megafon eller unplugged. Men vi jobber også med å få tak i et enkelt PA-anlegg til de gangene vi trenger det.

For mer info, se vår facebook-sideØnsker du å melde din interesse for å bidra? Ta kontakt med oss gjennom DETTE SKJEMAET!

Fridays for future er en felles plattform for engasjerte enkeltpersoner, og ingen organisasjoner står formelt bak. Mange støtter saken, men fellesskapet «eier» fredagsaksjonene sammen.

Vi håper du kan tenke deg å bidra på en fredag eller to, både som bidragsyter og støttende deltaker. Alle er velkomne, også du som bare kan stikke innom en liten stund! Spre gjerne ordet til de du kjenner.

Vennlig hilsen 
Fridays for Future, Bergen. 

Kunst – og klimaworkshop

I høve klimafestivalen inviterer vi kunstnere i Bergen – frå alle felt som musikk, litteratur, scenekunst, billedkunst, film osv – til ein workshop om kva kunsten kan bidra med i forhold til formidling rundt klimakrisen.

Utgangspunktet for workshopen er den nye forsøksordninga til kulturrådet, der dei utlyser midler til kunstprosjekt rundt miljø- og klimakrise (søknadsfrist 5. Mars) Målet er å få opp flest mogleg gode prosjektidéar til søknadsfristen i mars, og skape ein bevissthet om vår påvirkningskraft som kunstnere.

Arrangementet er gratis, men vi set pris på om du vil melde deg på i forkant via linken. Det vert servering av kaffi og te.

Program:
Lystgården, Landås tirsdag 22.januar kl 10:00 – 13:00 (14:00)

Facebookarrangement
Påmelding HER!

10:00 – 10:30 – Innledning ved initiativtaker Bodil Lunde Rørtveit og Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv/Lystgården)
10:30 – 11:00 – Felles samtale – hva kan kunst bety for klimadebatten? Kva kunstprosjekt rundt temaet kjenner vi til, kva har fungert bra og mindre bra?
11:00- 11:15 – Kaffe/te
11:15 – 12:15 – Workshop – vi samtaler i grupper og snakker om mulige nye kunstprosjekt og tiltak som kan belyse klimadebatten. På tvers av kunstfelt eller innan eit kunstfelt.
12:15 – 12:45 – Presentasjon av idéer og samtaleemner i dei ulike gruppene.
12:45 – 13:00 oppsummering. Forslag til oppfølging av denne workshopen og eventuelle nye prosjekt/tiltak
13:00 – 14:00 – Uformelt samvær og fortsettelse av diskusjonen for dei som kan og vil.

Initiativtaker er musiker Bodil Lunde Rørtveit frå musikk- og scenekunstprosjektet Sustain. Kunst- og klimaworkshopen arrangeres i samarbeid med Lystgården på Landås.

Hjarteleg velkommen!

Om Lystgården:
Stiftelsen Lystgarden vart starta av Bærekraftige liv på Landås i 2017. Denne freda perlen var sommarparadiset Edvard Griegs i hans barndom og der han vart oppdaga av Ole Bull. Det historiske huset får no nytt samfunnsoppdrag som ein allmenning for FN sine berekraftsmål. Mange av prosjekta i Lystgarden er om kultur, mat og samfunnsutvikling.

Om Bodil Lunde Rørtveit og Sustain:
Bodil Lunde Rørtveit er artist og komponist og sterkt engasjert i klima- og miljøspørsmål. I tillegg til eigne verk og konsertar, er ho ein del av komponistduoen SAGN, som produserar konseptuelle og visuelle musikkforestillingar. Deira siste forestilling, Sustain, hadde urpremiere under Festspillene i Bergen i 2017. I Sustain er både instrument, scenografi og kostymer laga av plastsøppel, konsertforestillinga er utan ord og handlar om miljøtematikk. Over 3000 menneske har sett forestillinga som har turnért i to år. Den blei sist vist på opninga av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019, under klimafestivalen.