Stikkord: kina

Delegasjonsreise til Kina med BFO – søknadsfrist 1. mars!

Som akkompagnement til Bergen Filharmoniske Orkesters turné til Kina i juni i år arrangerer Bergen kommune i samarbeid med UiB og Bergen Næringsråd en delegasjonsreise til Shanghai og Beijing. Formålet med reisen er å benytte anledningen BFOs turné åpner for til å vise frem bergensk kunst og kultur, næring og akademia til kinesiske delegasjoner. Bergen kommune ønsker å invitere med kunst og kulturaktører med på reisen og i den bergenske delegasjonen. Dette vil være aktuelt for aktører som har en særlig etablert kontakt med  kinesiske kunst og kulturaktører eller på annen måte har et prosjekt/en virksomhet med særlig potensial for å lykkes i et kinesisk marked.

Aktører som ønsker deltakelse i delegasjonsreisen kan søke om tilskudd på søknadsskjema til Internasjonal kunst og kulturutveksling.
Frist 1. mars!

Søkere må vise til hvilket utbytte man kan ha av en slik reise ved bl.a. å vise til den ovennevnte etablerte kontakten eller potensial mot Kina.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med fagavdeling for kunst og kulturutvikling.