Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Proscen samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på millan@proscen.no.

1. Behandlingsansvarlig

Proscen er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Hva bruker vi din informasjon til?

Det er frivillig å bli medlem i Proscen og/eller melde seg på vårt nyhetsbrev. Proscen samler inn begrenset med personopplysninger og bare det som er nødvendig for å holde medlemmer og andre interesserte oppdatert på vårt virke og våre arrangement. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi
personopplysninger i forbindelse med våre medlemstjenester som å bli medlem og lage brukerprofil, motta nyhetsbrev og melde seg på arrangement. Vi bruker i hovedsak opplysningene til å:

  •  Sende ut nyhetsbrev.
  •  Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
  •  Ha et oppdatert medlemsregister.

3. Hvilken informasjon lagrer vi?

Vi lagrer medlemmers navn og e-postadresse i tillegg til informasjonen du som medlem selv legger inn på din profilside. For de som melder seg på vårt nyhetsbrev lagrer vi e-postadresse.

4. Grunnlaget for behandling av personopplysninger

Informasjon om navn, e-postadresse, bosted og virke benyttes for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor våre medlemmer. Når du blir medlem i Proscen lager du en egen offisiell profilside der du selv legger inn den informasjonen du ønsker. Du kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss og melde deg ut av Proscen.

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Proscen vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

6. Behandling av personopplysninger

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det
tiltenkte formålet, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å være medlem i Proscen.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp medlemskapet. Proscens sine medlemmer er i hovedsak registret hos oss frem til vi mottar ønske om at vedkommende vil meldes ut. Medlemskontingenten trekkes årlig fra det betalingskortet du legger inn når du blir medlem og lager din profil.

7. Rettigheter for medlemmer

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og
gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

8. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.