Om Proscen

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og har base i Bergen.

Med overordnet mål om å bedre betingelsene for den frie scenekunsten, skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Proscen er medeier i Teaterdrift Bergen AS som drifter Cornerteateret, og skal jobbe for at driften av huset samsvarer med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer.

Proscen har medlemskap  i Bergen Næringsråd, Danse- og teatersentrum, RadArt, Scenekunst Sør og Bildeleringen.

Foto: Thorbjørn Heli
Forestilling: Nesen

Cornerteateret

Er du medlem i Proscen har du tilgang til sterkt reduserte priser på leie av Cornerteaterets scener; Kongesalen og Søylesalen. (Til egne kunstneriske prosjekt.)

Vil du bare komme innom huset for å ha enkle møter i baren eller Tivoli er du hjertelig velkommen til dette kostnadsfritt, dersom det er ledig kapasitet og ikke kolliderer med annen aktivitet på huset. Proscen stiller også sitt møterom til disposisjon om nødvendig.

Ca 50% av utleien på Cornerteateret er forbeholdt det frie scenekunstfeltet. Det er løpende søknadsfrist frem til 31.12.2022.

Priser for leie av Cornerteateret 2021:

Medlemmer i Proscen
(Primærbrukere med egne kunstneriske prosjekter)

Kongesalen prøver: 1778kr
Søylesalen prøver: 592kr

Kongesalen forestilling: 2930kr
Søylesalen forestilling: 1186kr

Andre type prosjekter
Pris etter avtale med Cornerteateret
thomas@cornerteateret.no
christer@cornerteaterer.no

Kommersiell utleie 
Kongesalen 14710kr
Søylesalen 9430kr

Øvingsrommene i 2. etasje
Prøvesal 1: 250kr dagen
Prøvesal 2: 150kr dagen
Prøvesal 3: 250kr dagen

Denne utleien administreres av Vestlandske Teatersenter. Medlemmer i Proscen kan leie disse rommene når det ikke er annen aktivitet der. Sjekk bookingkalenderen og se når det er teaterskole på ettermiddagene.

Forespørsler om booking av øvingsrommene sendes til millan@proscen.no.
(Faktura kommer fra Vestlandske Teatersenter.)

STYRE

Jeffrey Gordon Pedersen – styreleder
Thomas Bruvik
Maja Bergebakken Sundt
Sigmund Njøs Hovind
Ingrid Granum Ellestad
Tina Horrisland Engedal
Vibeke Flesland Havre – varamedlem

Kontakt oss

Sosiale medier

Daglig leder

Millan Persdotter Persson
TELEFON: +47 476 49 773
EPOST: millan@proscen.no

ORGANISASJONSNUMMER: 993173487
KONTONUMMER: 3624 28 02912

ADRESSE

Proscen – produsentenhet for scenekunst
Cornerteateret
Kong Christian Fredriks Plass 4
5006 Bergen