Medlemsfordeler

 • Gratis veiledning i søknadsskriving, markedsføring, budsjettering og nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Produsentrådgivning og veiledning rundt turnèplanlegging, søknader, budsjetter, profilarbeid, nettverk og markedsføring
 • Gratis workshops og seminarer
 • Kontaktformidling mellom scenekunstprosjekter/kompani og aktuelle produsenter
 • Subsidierte leiepriser på scener på Cornerteateret inkludert teknisk pakke
 • Gode rabattordninger på hotell, trykking, fysioterapi, billetter, leiebil og teknisk utstyr.
 • Rabatt på Fiken.no (15%)
 • Benytte seg av Proscens bedriftsmedlemskap i Bildeleringen
 • Mulighet for å benytte seg av Proscens ATA-Carnet avtale hos Bergen Næringsråd

Registrering av scenekunstforetak:

Som enkeltmedlem i Proscen kan du også registrere gratis ditt kompani i kraft av medlemsskapet. Da sender du en epost til daglig leder som publiserer dette under «scenekunstforetak». Dette er med på å synliggjøre og registrere kompanier på Vestlandet.
Send følgende informasjon:

 • Navn på foretaket
 • Faste medlemmer i scenekunstforetaket
 • Informasjon om scenekunstforetakets historie
 • Kontaktinformasjon
 • Minimum 2 gode bilder som representerer scenekunstforetaket

Informasjon tilgjengelig for deg som medlem:

 • Økonomi (Budsjettering, kontrakter, reiseregning, fakturering, selvangivelsen, regnskap)
 • Markedføring og PR (promotering, pressemelding)
 • Rettigheter
 • Fagorganisasjoner
 • Rabattordninger (hotellavtale, fysioterapi, billettavtaler, trykkeriavtaler, leiebilavtaler, hobbykjelleren, teknisk utstyr)
 • Nettverk (organisasjonsnettverk i Norge, relevante organisasjoner internasjonalt, residencys, relevante festivaler nasjonalt og internasjonalt)
 • Utdanning (scenekunstutdanninger i Norge og internasjonalt)
 • Organisasjonsformer
 • Støtteordninger (søknadsskriving)
 • Turnering (spillesteder, kulturhus)
 • Nyhetsbrev med aktuell informasjon 

Foto: Kompani Krapp