Sølvi Katrine Andersen

Scenekunstprodusent for Festspillene i Nord-Norge, bosatt i Bergen. Jeg jobber med scenekunst generelt, og barn og unge og utendørsprogram spesielt. Jeg har jobbet med programmering og planlegging av Festspillene i Nord-Norge siden 2014. Vi er 9 fast ansatte som planlegger og gjennomfører festivalen, sammen med en stor gjeng med fantastiske frivillige som gjør det mulig å lage en stor festival i en liten by. Om Festspillene i Nord-Norge:
Festspillene i Nord-Norge (Arctic Arts Festival) startet i Harstad i 1965. Under sommersolverv i juni hvert år arrangerer vi en 8 dager lang internasjonal kunstfestival, dedikert til musikk, teater, dans og scenekunst. Med tilholdssted på 68° nord er festivalen solid forankret i og tar utgangspunkt i nord, der vi fasiliterer og fremhever kreative prosesser, kunstnerisk utveksling og lokalt samhold. Vi bryr oss om vårt publikum og vi er dedikerte til å reflektere våre omgivelser. Vi oppmuntrer til kunstnerisk krysspollinering, feirer mangfoldet i vårt lokalsamfunn og jobber kontinuerlig for artistene i vår region samtidig som vi er nysgjerrige på prosesser og praksis fra andre steder i verden. Med mål om å stimulere lokal kunst og kultur skaper vi muligheter der kunstnere kan tenke stort og ta risiko! Gjennom vårt Ungkunststipend og Open call-finansiering tildeler vi støtte til kreative forestillingsbaserte prosjekter som utfordrer grensene til kunstneriske uttrykk gjennom spennende samarbeid og mentorstøtte. Vi arrangerer også den årlige ungdomsfestivalen NUK-NyUngKunst, en prosjektbasert festival der deltakerne møtes på tvers av funksjonsevne som en del av Festspillene i Nord-Norge.

Profil

Name

Sølvi Katrine Andersen

Fagfelt

Produsent

Telefon

91605405

E-post:

Solvi@festspillnn.no

Hjemmeside

http://www.festspillnn.no

Facebook

http://www.facebook.com/solvi.katrine