Sølvi Katrine Andersen

Nytilsatt produsent for Bergen Dansesenter, fra august 2021. Fra 2014-2021 var jeg ansatt som scenekunstprodusent for Festspillene i Nord-Norge. For Festspillene har jeg jobbet med å programmere scenekunst, med særlig ansvar for barn og unge og utendørsprogram. Mellom 2014-2019 hadde jeg i tillegg ansvar for programmering, gjennomføring, samt endringsprosess av Festspillenes ungdomssatsning: NUK Ny ung kunst, inclusive art festival for ungdom. Før 2014 har jeg jobbet med DKS Rogaland, og jeg har vært knyttet til Stamsund Teaterfestival i en årrekke i ulike roller. Utover det har jeg utdanning innen kulturarbeid, og har bl.a jobbet som inspisient på KHIO og Rogaland Teater.
 

Profil

Name

Sølvi Katrine Andersen

Fagfelt

Produsent

Telefon

91605405

E-post:

solvi.k.andersen@gmail.com

Hjemmeside

bergen-dansesenter.no

Facebook

http://www.facebook.com/solvi.katrine