Laurie Lax

NO: prøverommet er BIT Teatergarasjens autonome sidekick, som beveger seg mellom arenaer, gallerier og andre steder rundt Bergen. Dette konseptet gir mulighet for at nye stemmer, nytt materiale, tanker og ideer kan testes i et uformelt og dynamisk alternativ til de faste institusjonene i Bergen. Det har eksistert sammen med BIT Teatergarasjens sesongprogram siden 1998, og har alltid søkt etter den siste utviklingen i undergrunnen til Bergens kunstscene. prøvommet jobber med spennende arenaer og ser fremdeles etter kunstnere for å presentere pågående verk og nye ideer høsten / vinteren 2021 og våren 2022. Kunstnere med alle bakgrunner og disipliner oppfordres til å sende inn sine ideer til laurie [at] bit-teatergarasjen [dot] no. Klikk for å bli med i E-POSTLISTEN Klikk for å besøke NETTSTEDETKlikk for INSTAGRAM prøverommet er støttet av Bergen kommune, BIT Teatergarasjen og Kulturrådet. - - - - ENG: prøverommet is BIT Teatergarasjen’s autonomous sidekick, moving between venues, galleries and other places around Bergen. This concept provides an opportunity for new voices, new material, thoughts and ideas to be tested out in an informal and dynamic alternative to the permanent institutions in Bergen. It's existed alongside BIT Teatergarasjen’s seasonal program since 1998, always searching for the latest developments in the underground of Bergen’s art scene. prøverommet is working with exciting venues and is still looking for artists to present works-in-progress and new ideas in the autumn / winter of 2021 and the spring of 2022. Artists of all backgrounds and disciplines are encouraged to send their ideas to the laurie [at] bit-teatergarasjen [dot] no. Click to join the MAILING LIST Click to visit the WEBSITEClick for INSTAGRAM   prøverommet is supported by Bergen Kommune, BIT Teatergarasjen and Kulturrådet.

Profil

Name

Laurie Lax

Fagfelt

Produsent

Telefon

+47 92310910

E-post:

http://laurie@bit-teatergarasjen.no

Hjemmeside

bit-teatergarasjen.no/proeverommet

Instagram

http://www.instagram.com/proverommet_____