Bergen Dansesenter

Bergen Dansesenter er en danse- og ballettskole og et regionalt kompetansesenter for dans. Den ideelle Stiftelsen Bergen Dansesenter ble opprettet i 1996 med formål om å være et kompetansesenter for dans i Bergen og Hordaland. Vi skal være et senter for utvikling av profesjonell dans lokalt og regionalt, samt være et lokalt og regionalt senter for undervisning i dans for amatører. En av de tre stifterne, Liv Basberg, er daglig leder, mens styret er stiftelsens høyeste organ. Vi er en del av Kulturhuset USF Verftet, hvor vi har lokaler i 3. og 4. etasje. Som regionalt kompetansesenter for dans arbeider vi for å styrke den profesjonelle dansekunsten i regionen gjennom blant annet råd, veiledning, produsenttjenester og utlån av lokaler. Bergen Dansesenter er lokal arrangør av PRODA – profesjonell dansetrening og fagarrangementet SLIPP i samarbeid med Proscen. Vi formidler ulike kunstneriske og pedagogiske danseoppdrag til vårt nettverk av profesjonelle dansekunstnere og pedagoger. Målet er å heve kompetansen og profesjonaliseringen i dansefeltet, å synliggjøre dans som kunstform, samt å styrke vilkårene for de skapende og utøvende kunstnerne. Bergen Dansesenter er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturråd. Ta kontakt for å komme på vår mailingliste, og for å benytte de ulike tilbudene våre til det profesjonelle dansefeltet!

Profil

Name

Bergen Dansesenter

Fagfelt

Produsent

Telefon

55 32 08 66 / 482 49 269

E-post:

post@bergen-dansesenter.no

Hjemmeside

bergen-dansesenter.no

Instagram

instagram.com/bergendansesenter

Facebook

facebook.com/BergenDansesenter