Søknadsfrist: Formidling / gjestespill (Kulturrådet)
Formål
Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk scenekunst. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.
(Neste frist: 4. juni, 3. sept og 3. des 2019)

SØK HER!

5. mars
12:00 — 13:00