Søknadsfrist: SPENN – Nye produksjoner, tilrettelegging og gjenopptakelse
Formål
Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.
Neste frist: 3. september

SØK HER!

12. mars
12:00 — 13:00