Søknadsfrist: Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Formål
Kulturrådet vil bidra til å styrke faglig utvikling og kompetanseutveksling i det profesjonelle scenekunstfeltet.

Hva kan få støtte?

Du kan søke tilskudd til å arrangere scenekunstfaglige tiltak som:

  • seminarer
  • konferanser
  • kurs
  • workshop/verksted

Det forutsettes at arrangementene det søkes tilskudd til er åpne. Det er mulig å søke tilskudd både til enkeltstående tiltak og flerårig støtte til gjentakende tiltak eller lengre prosesser. Du kan også søke tilskudd til publikasjoner, inkludert nettpublikasjoner og podkaster, manusutvikling, inkludert forarbeid og undersøkelser, produksjon av scenekunstfaglige publikasjoner (ferdigstilt manuskript/lydfil vedlegges)

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det gis ikke tilskudd til:

  • produksjon av scenekunst
  • lukkede arrangementer
  • deltakelse på kurs, seminarer, workshops og liknende
  • undervisningsmateriell for skoleverket

Som regel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad om tilskudd er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår vil ikke kunne motta tilskudd med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

2. juni
00:00 — 13:00