Søknadsfrist: Prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise – kunst og kultur
Formål

Forsøksordningen prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise – kunst og kultur skal støtte kunstproduksjon, prosjekter og praksiser som tematiserer og gir forståelse og nye innsikter knyttet til miljø- og klimaspørsmål, og som skaper debatt og engasjement i ulike fagmiljøer og i en større offentlighet.

SØK HER! 

5. mars
12:00 — 13:00