Søknadsfrist: Norsk-islandsk kultur­samarbeid (NKR)
Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd. Den årlige avsetningen er på ca. 1,6 mill. norske kroner.

Ordningen finner du HER!

3. desember
00:00 — 13:00