Søknadsfrist: Kulturrådet kompetansehevende tiltak – scenekunst
Formål

Ordningen skal gi støtte til tiltak innen scenekunstområdet som bidrar til det profesjonelle feltets faglige utvikling.
Neste frister: 4. jun, 3. sept og 3. des

SØK HER!

5. mars
12:00 — 13:00