Søknadsfrist: Kulturrådet Gjesteoppholdsstøtte for arenaer
Formål

Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.
Neste frist: 3. september 2019

SØK HER!

5. mars
12:00 — 13:00