Søknadsfrist: Kompetansehevende tiltak – scenekunst (NKR)
Ordningen skal gi støtte til tiltak innen scenekunstområdet som bidrar til det profesjonelle feltets faglige utvikling.

Ordningen finner du HER!

3. september
00:00 — 13:00