Søknadsfrist: Kompetansehevende tiltak – scenekunst (NKR)