Søknadsfrist: Internasjonal kunst- og kulturutveksling 2019 (Bergen Kommune)

Beskrivelse av tilskuddsordning:

Tilskuddsordningen for internasjonal kunst- og kulturutveksling har som formål å bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnere og kulturarbeideres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling. Institusjoner, foretak, produsenter og kunstnere kan søke støtte til prosjekter som formidler kunst og kultur av høy kvalitet fra Bergen til verden eller fra verden til Bergen. Prosjekter som omfatter internasjonal lansering og eksport kan også søke denne tilskuddsordningen. Det skal som hovedregel foreligge en formell invitasjon, samarbeidsavtale eller kontrakt.

SØK HER! 

1. mars
23:00 — 00:00