Søknadsfrist: Fri scenekunst – prosjekt (teater)

Formål:
Ordningen har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet.


Hva kan det søkes om tilskudd til?

  • Enkeltprosjekter

Prosjekttilskuddet kan omfatte inndekning av utgifter til lønn eller honorarer til medvirkende kunstnere og andre aktører. I tillegg kan det søkes om midler til produksjonsutgifter som for eksempel logistikk, produsentbistand og administrasjonsutgifter. Prosjektet kan bestå av flere ulike deler som sammen utgjør en helhet. Det forutsettes at produksjonen vises offentlig. Dersom det søkes tilskudd til visninger utover premieren, må det komme fram i søknadsskjemaet og i søknadsbudsjettet.

  • Flerårig prosjektstøtte

Det kan også søkes om tilskudd til flere produksjoner innenfor en definert periode, maksimalt over fire (4) år. Dette kan gjelde for et scenisk verk i flere deler som har en innbyrdes dramaturgisk sammenheng, eller det kan gjelde prosjekttilskudd til flere uavhengige enkeltproduksjoner.

Det henvises også til fri scenekunst – kunstnerskap.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke prosjekttilskudd til produksjoner som utelukkende skal vises i Den kulturelle skolesekken.

4. februar
00:00 — 13:00