Søknadsfrist: Fri scenekunst – prosjekt (teater) (NKR)
Ordningen har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet.

Ordningen finner du HER!

Nytt navn og justerte retningslinjer
Ordningene fri scenekunst – dans og fri scenekunst – teater heter nå fri scenekunst – prosjekt. Sett deg godt inn i de justerte retningslinjene før du søker.

Nye klima- og miljøinsentiver
Norsk kulturråd har som mål i sin nye strategi å bidra til økt bærekraft i kulturfeltet. Søkere oppfordres til å beskrive og reflektere over hvilke grep de kan og vil ta for å redusere miljø- og klimabelastningen og hvordan man arbeider med bærekraft i prosjekter og egen virksomhet. Dette gjøres i søknadsskjemaets prosjektbeskrivelsesfelt. Rådet har satt av noe ekstra midler til at søkere kan redusere miljøbelastningen for prosjekter og virksomheter de søker støtte til. I tilfeller der miljøtiltak fører til økte kostnader, kan det skrives inn i søknadsbudsjettene og reflekteres i søknadsbeløpet. Kostnadsøkningen fra tidligere år må forklares og dokumenteres.

Mer informasjon finner du i artikkelen Kulturrådet med nye klima- og miljøinsentiver

3. september
00:00 — 13:00