Søknadsfrist: Forprosjekt scenekunst
Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen den profesjonelle scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.

Ordningen finner du HER!

3. desember
00:00 — 13:00