Søknadsfrist: Formidling / gjestespill (Scenekunst)

Formål:
Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk profesjonell scenekunst. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.

Hva kan få støtte?

  • Enkeltgjestespill eller turneer som er åpne for et allment publikum
  • Visninger av forestillinger som er under produksjon og allerede produserte forestillinger

Produksjonen skal ha hatt premiere når den (de) planlagte visningen(e) skal finne sted. Som en hovedregel skal forestillingen det søkes tilskudd til, presenteres utenfor produksjonsenhetens eget område. Det kan søkes om dekning av utgifter til honorar, reise, opphold, diett og prøver i sammenheng med gjenopptaking av forestillinger, se støtteordning for gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Dersom produksjonen allerede har mottatt tilskudd fra støtteordningen for fri scenekunst som også omfatter visninger av produksjonen, skal det bekreftes at disse er gjennomført før gjestespillet finner sted.

Det må foreligge en inngått avtale mellom visningssted og aktør. Arrangørens og produksjonsenhetens totaløkonomi er med på å bestemme størrelsen på tilskuddet.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Det kan ikke søkes om flere gjestespill eller turnéer i samme søknad, da det kreves at hvert gjestespill og hver turné skal ha spesifiserte budsjetter.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (Nytt budsjettår starter 1. desember).

2. juni
00:00 — 13:00