Søknadsfrist: Formidling / gjestespill (NKR)
Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk profesjonell scenekunst. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.

Du finner ordningen HER!

3. september
00:00 — 13:00