Søknadsfrist: Driftstilskudd (NKR)

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår:

  • bred formidling over hele landet av profesjonell kunst
  • et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet
  • faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
  • å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

    Ordningen finner du HER!

3. september
00:00 — 13:00