Søknadsfrist: Diverse­stipend (NKR)
Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan mellom anna gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand m.m.

Ordningen finner du HER!

16. oktober
00:00 — 13:00