Søknadsfrist: Diverse­stipend for ny­utdannede kunstnere (NKR)
Diversestipend for nyutdannede kunstnere skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Kunstnere med høyeste grad prioriteres.

Det kan søkes om støtte til flere formål, som etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.

Ordningen finner du HER!

16. oktober
00:00 — 13:00