Søknadsfrist: Bergen kommune Gjestekunstnerleilighet i Berlin

Beskrivelse av tilskuddsordning

Siden 2007 har Bergen kommune stilt en leilighet i Berlin til disposisjon for kunstnere som bor eller har sitt virke i Bergen. Intensjonen med den kommunale kunstnerleiligheten er å gi mulighet til å videreutvikle sitt kunstneriske virke i en stimulerende internasjonal sammenheng og knytte seg til fagmiljøer og nettverk i Berlin.

Både profesjonelle kunstnere og kulturabeidere kan søke om opphold i leiligheten. Ordningen er tverrfaglig, og oppholdet er gratis.

SØK HER! 

15. mai
23:00 — 00:00