Søknadsfrist: Arrangør­støtte scenekunst
Formål
Ordningen har som formål å gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal:

  • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst
  • stimulere til nyskapende formidlingsmåter
  • bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles
  • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år

SØK HER!

5. mars
12:00 — 13:00