Søknadsfrist: Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnarar skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira for å leve av virket som kunstnar.

Ordningen finner du HER!

2. september
00:00 — 13:00