Søknadfrist om produksjonstid på Cornerteateret!
Som medlem i Proscen har du tilgang til sterkt reduserte priser på leie av Cornerteaterets scener; Kongesalen og Søylesalen. Ca 50% av utleien på Cornerteateret er forbeholdt det frie scenekunstfeltet. Det er søknadsfrist to ganger i året: 1. april og 1. oktober. (Man søker for 12 måneder frem i tid.)

Man søker på eget SKJEMA HER

Neste søknadsfrister:
1. april 2019:  Gjelder perioden:
1. April 2020 – 30. September 2020

1. oktober 2019: Gjelder perioden:
1. Oktober 2020 – 31. Mars 2021

For priser, kontrakter, retningslinjer og teknisk informasjon se sjekk ut Cornerteateret sin side.

1. april
00:05 — 00:05