Løpende søknadsfrist: Gjenopptakelse av scene­forestillinger (Fond for Lyd og Bilde)