Lille Leiolf av Kristinsdottir/Willyson
KRISTINSDOTTIR/WILLYSON trosser sin egen angst for middelmådighet og manglende ambisjoner; med Lille Leiolf skriver og iscenesetter de en oppfølger til Ibsens skuespill fra 1894. De flytter karakterene til vår tid, og gransker seg selv mens de graver videre i mesterens tematikker: fravær av gudegitt morskjærlighet, samt ansvaret vi har for oss selv kontra ansvaret vi har for andre.

BILLETTER!

KRISTINSDOTTIR/WILLYSON defy their own fear of mediocrity and lack of ambition; with Lille Leiolf they write and stage a sequel to Ibsen’s play from 1894. They transport the characters to present day, and scrutinize themselves while continuing to dig further into the master’s themes: the absence of God-given maternal love, as well as our responsibility towards ourselves as opposed to our responsibilities for others.

23. november
19:00 — 20:00

Studio USF