KOLLEKTIV SKRIVING med Tale Næss – Cornerstone

// KURS  
17. – 20. okt
kl 10:30-14:30


// FOREDRAG
20. okt
kl 15:00


// ARBEIDSVISNING
20. okt
kl 15:30


// SAMTALE 
20. okt
kl 16:15


17-20 oktober 2019
Cornerteateret, Søylesalen

Kursavgift: 1000 kr

Arbeidsvisning/foredrag/samtale: Gratis


Språk og motspråk

Tale Næss avslutter våren 2019 PhD-prosjektet sitt ved Kunsthøgskolen i Oslo om polyfone strategier for utvikling av scenetekst. Gjennom teoretisk analyse og kunstnerisk praksis utforsker hun kollektiv skriving som mulighet for et helt eget erfaringsrom. Cornerstone har invitert Tale til å holde et fire dagers kurs på Cornerteateret, i samarbeid med Norsk skuespillersenter og BIT Teatergarasjens teaterfestival METEOR.

Tale undersøker kollektiv skriving som en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer der virkeligheten ikke tilhører én, men mange. Et sted som ikke er basert på en homogen erfaringshorisont, men der språk møter motspråk. Der tekster basert på kollisjoner, brudd og mangestemmighet hører like naturlig hjemme som tekster basert på gjenkjennelse og delt erfaring.

På kurset inviteres deltakerne til et rom der alles erfaring er like mye verdt. Det jobbes ved skrivebordet og på gulvet – med tekstene og i åpne improvisasjoner. Deltakerne samler gester og fysiske forløp – som ender i en visning.

Aktører fra både litteratur-, scenekunstfeltet oppfordres til å delta, og andre kunstnere med interesse for tekst. Kurset gjøres i samarbeid med Norsk Skuespillersenter og BIT Teatergarasjens teaterfestival METEOR sitt diskursprorgam.


Å skrive er en måte å tenke på.

Enhver tekst er basert på møter. Møter mellom mennesker, hendelser vi har vært utsatt for, bøker vi har lest. Andres tanker. Andres erfaringer.
Møter betinger vår tenkning.
Det former våre erfaringer og legger grunnlaget for vårt personlige språk og den måten å forstå vår egen rolle i offentligheten på.
Det å skrive sammen med andre er å tenke sammen med andre.
Gjennom å skrive seg inn i hverandres tekster, gå i møte med hverandres språk, åpner man et potensiale for å utvide eget erfaringsrom tekstlig og menneskelig. Samt å undersøke forholdet mellom språk og teatralitet.
Kollektiv skriving kan, om de riktige forutsetningene er tilstede, også danne et helt eget erfaringsrom. Bli en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer der virkeligheten ikke tilhører én, men deles. Der det som er mitt kan bli en del av en annens. Der tekster basert på kollisjoner, brudd og mangestemmighet hører like naturlig hjemme som tekster basert på gjenkjennelse og delt erfaring.
I dette kollektive rommet øver vi oss. Der er min erfaring ikke er mere verdt enn den andres.
Mitt 
språk ikke mere vesentlig enn hennes. Der møtet mellom det som er mitt, det som er felles og det som er vesensforskjellig står i fokus.
Kollektiv skriving er basert på at hver enkelt deltager står trygt i sin kunstneriske praksis.
Spørsmålet som stilles er: Hvordan kan disse erfaringene og disse praksisene «snakke» med hverandre og hvordan «lyder» det da.

– Tale Næss

 

17. oktober — 20. oktober
10:30 — 18:00