H2 Hebron av Winter Family
Winter Family fremfører vitnesbyrd fra et av de mest betente områdene av Israel/Palestina-konflikten. Under et besøk i H2, et område under israelsk kontroll i den palestinske byen Hebron, snakket de med bosettere, deres palestinske naboer, israelske soldater, internasjonale observatører, aktivister fra forskjellige organisasjoner og turistguider. I forestillingen gjengis alles uttalelser om konflikten, samtidig som en miniatyrmodell av Hebron sentrum bygges på scenen.

BILLETTER!

Winter Family performs a testimony from one of the most fraught areas of the Israeli-Palestinian conflict. During a visit to H2, an area under Israeli military control in the Palestinian city of Hebron, they spoke to settlers, their Palestinian neighbors, Israeli soldiers, international observers, activists from various organizations, and tourist guides. Accounts about the conflict from all of these individuals are recited, during which a miniature model of downtown Hebron is constructed on stage.

13. september
19:00 — 20:00

Studio USF