Fridays for Future Bergen – søker engasjerte kunstnere!
Vi er flere kunstnere og enkeltmennesker som har startet Fridays for Future i Bergen. Vi ønsket å vise støtte til ungdommen som har streiket hver uke, og sammen arrangerer vi nå ukentlig klimastreik ved den Blå Steinen hver fredag kl 12-12.30 (noen ganger 12-13). Aksjonen er tenkt som en ukentlig «puls» som flere og flere skjønner at de må få med seg. Ønsket vårt er å få med en bredde av byens stemmer, med variasjon i alder, bakgrunn, ståsted og perspektiver. Vi vil prøve å skape et lavterskel-rom for så mange klimabekymrede/-engasjerte mennesker som mulig, midt i byen. Vi kommer til å stå her hver fredag til vi ser at store og virkningsfulle nok grep blir tatt for å løse klimakrisen.

Vi har laget en fast ramme rundt streiken der vi har noen slagord, en kort apell og deretter 15 minutter stille markering. Den stille markeringen avsluttes med et kort kunstnerisk innslag. Vi leter nå etter mange som ønsker å bidra med apell eller kunstnerisk innslag! Ideen er enkel – del noen tanker om hva du ser fra ditt ståsted, av utfordringer og muligheter, hindringer og gode svar. Det kan være smått eller stort, men det trenger ikke å være brilliant. Helt vanlig er mer enn godt nok. Det hele holdes svært enkelt, med megafon eller unplugged. Men vi jobber også med å få tak i et enkelt PA-anlegg til de gangene vi trenger det.

For mer info, se vår facebook-side! Ønsker du å melde din interesse for å bidra? Ta kontakt med oss gjennom DETTE SKJEMAET!

Fridays for future er en felles plattform for engasjerte enkeltpersoner, og ingen organisasjoner står formelt bak. Mange støtter saken, men fellesskapet «eier» fredagsaksjonene sammen.

Vi håper du kan tenke deg å bidra på en fredag eller to, både som bidragsyter og støttende deltaker. Alle er velkomne, også du som bare kan stikke innom en liten stund! Spre gjerne ordet til de du kjenner.

Vennlig hilsen
Fridays for Future, Bergen.

14. august
12:00 — 12:30

Den Blå Sten