Danseworkshop for hele familien med Roskva Yasmin Andersen (BIT Teatergarasjen / Bergen dansesenter)
En familieworkshop ledet av en lokal koreograf fra den blomstrende underskogen // A workshop for the whole family led by a rising star from the local dance field

I denne workshopen inviteres store som små til å utforske hvordan bevegelsene våre kan påvirke omgivelsene rundt oss. Under Roskvas ledelse ser vi på hvordan vi kan jobbe sammen for å skape bilder og bevegelser i samspill med en stor presenning, som igjen kan bearbeides, fordreies, forskjønnes eller forstyrres. Vi skal danse og lage masse lyd, i tillegg til å observere hverandres eksperimenter. Vi vil også bruke tid på å sette ord på hva vi ser og opplever i dansen.

Arrangeres av BIT  i samarbeid med Bergen Dansesenter

Gratis, påmelding i billettlenken.

In this family workshop, participants of all ages are invited to explore how our movements can affect the surroundings around us. Under Roskvas management, we will work together to create images and movements in interaction with a large tarpaulin, which in turn can be processed, distorted or disturbed. We are going to dance and make lots of sound, and by both observing and exposing ourselves, we will spend time finding a language for what we see and experience.

The workshop is a collaboration with Bergen Dansesenter- regional center of excellence for dance.

Free of charge, sign-up required.

7. september
11:00 — 13:00

Bergen Dansesenter