Collection of Artists av Raquel André
Både i livet og kunsten drives Raquel André av et umulig prosjekt: å ta vare på det forgjengelige. Hun reiser fra by til by, fra land til land, og sanker øyeblikk, følelser, intime møter og opplevelser hun kan samle og forvandle til scenekunst. I denne forestillingen presenteres vi for Raquels kunstnersamling – en levendegjøring av ulike kunstnerskap, lengsler, drømmer og destillert skaperkraft.

BILLETTER!

Raquel André is driven by an impossible impulse in both her life and her art: to preserve the ephemeral. She travels from city to city, country to country, and collects moments, feelings, intimate encounters and experiences to gather and transform them into art. In this performance we are introduced to Raquel’s collection of artists – where various artists, longings, dreams, and sublimated creativity are brought to life.

3. oktober
19:00 — 20:00

Studio USF