Baksnakk: Grunnkurs for produsenter
Det hviler mye ansvar på produsentens skuldre. Derfor har Proscen – Produsentenhet for scenekunst, utviklet et kurs for deg som vil bli stødigere i produsentrollen og bedre rustet til å holde i alle trådene som finnes i et scenekunstprosjekt.

Kursholder:
Gulli Kristina Sekse er en av Proscens faste kursholdere. Hun er utdannet teaterviter, har bred erfaring som dramaturg og scenekunstprodusent. Hun er nytilsatt turnésjef i Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

Hva lærer man?
Grunnkurset består av tre moduler. Disse er satt sammen i en kronologisk rekkefølge ut ifra produsentens arbeid med en produksjon fra start til slutt. Kursdeltagerne lærer seg å ta i bruk verktøy som er en viktig del av en produsents arbeidshverdag og etter hver modul får man utlevert maler som man kan bruke i framtidig arbeid. I alle tre modulene legges det opp til at deltagerne skal løse oppgaver i Google Drive.

Modul 1: Planlegging av et prosjekt
I første del tar man for seg produsentens mange forskjellige roller. Her vil man også gå gjennom søknadsarbeid, prosjektbeskrivelser, budsjetter og ansvarsfordeling. Deltagerne vil også sette opp arbeidsplaner, lære seg digitale arbeidsverktøy, skrive kontrakter og lære om tariffer. I tillegg får man en innføring i sponsorarbeid og frivillig arbeid.

Modul 2: Markedsføring og synlighet
På kursets andre seminar handler det om å synliggjøre prosjektet. Her gjennomgår man markedsføringsstrategier, lærer å bruke verktøy for digitale medier og arbeider med publikumsutvikling. Det legges opp til at deltagerne skal skrive pressemeldinger og lage egne nettsider og nyhetsbrev.

Modul 3: Gjennomføring av prosjektet
I tredje og siste del går man gjennom produksjons- og logistikkarbeid i praksis. Her lærer man alt fra konflikthåndtering til billettsalg, fra turnéarbeid til regnskap og rapportering, og man snakker om ansvarsfordeling.

Hvem kan bli med?
Alle kunst- og kulturaktører som ønsker å jobbe som produsenter innen profesjonelt eller frivillig teater, performance eller levende formidling kan bli med på kurset. Kurset passer både for de som har jobbet i feltet en stund og vil holde seg oppdatert, og de som er helt ferske og vil lære mer. Det viktigste er at man har lyst til å ta det ansvaret som følger med produsentrollen.

Baksnakk er Tou Scenes fagsnakk program. Programmet skal være en inngang til videre fordypning i fagfelt som for noen kan oppleves utilnærmelig. Tema vil derfor spenne over et vidt spekter av problemstillinger som befinner seg i samtidens performative kunstuttrykk og etter innspill fra scenekunstfeltet selv. Fagprogrammet vil gå i dybden av ulike tema og skal være et gratis eller rimelig supplement til det lokale scenekunstmiljøet og alle interesserte.

Arrangementet er gratis.
Påmelding til lene@touscene.com

29. november
10:00 — 16:00

Stavanger, Tou