Årsmøte Proscen
Proscen holder årsmøte 25.mars kl.18.00 – 19.30 på Cornerteateret. Det vil bli servert litt fingermat til alle som kommer.  (Takk for at du melder deg på, så vi kan beregne hvor mye mat vi skal bestille.) Meld deg på årsmøtet HER!

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 11. mars og fullstendig saksliste sendes ut umiddelbart etter denne frist. Eventuelle saker/forslag sendes til: millan@proscen.no

Nb! Det er kun aktive/betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. Du må ha en profil på medlemssiden på www.proscen.no senest 11. mars (2 uker før årsmøtet) for å være stemmeberettiget. BLI MEDLEM HER!

FORELØPIG DAGSORDEN:
SAK ÅM 0119    Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
SAK ÅM 0219    Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK ÅM 0319    Orienteringssaker; Årsmelding 2018, Budsjett 2019
SAK ÅM 0419    Årsregnskap 2018
SAK ÅM 0519    Fastsettelse av årskontingent for medlemmer
SAK ÅM 0619    Fastsettelse av honorar for styreverv
SAK ÅM 0719    Valg av styre 2019
SAK ÅM 0819    Valg av valgkomite 2020
SAK ÅM 0919    Eventuelt

25. mars
18:00 — 20:30

Cornerteateret, Tivoli