Årsmøte Proscen 2020

Nå er ikke tiden for å samle mengder av folk i et og samme lokale. Vi ser derfor aktivt på ulike digitale løsninger for å avholde årsmøtet. Det finnes en rekke løsninger, vi jobber for tiden med å finne den som passer Proscen best. Vi velger derfor å innkalle medlemmene våre til årsmøte som planlagt. Praktisk informasjon om gjennomføring av årsmøtet kommer så snart vi har landet på en løsning.

MEN det er ikke umulig at det av praktiske grunner må finne sted på et senere tidspunkt. Mer informasjon kommer. 

(Vi avlyser av samme grunner  talerøret vi lagt opp til i forkant av møtet.)

NB! Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 16. mars og fullstendig saksliste ble sendt ut etter denne frist.

DAGSORDEN:
SAK ÅM 0120    Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
SAK ÅM 0220    Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK ÅM 0320    Orienteringssaker:
Årsmelding 2019
– Budsjett 2020
SAK ÅM 0420    Godkjenning av årsregnskap 2019 (Fremlegges på møtet)
SAK ÅM 0520   Fastsettelse av årskontingent for medlemmer
SAK ÅM 0620   Fastsettelse av honorar for styreverv
SAK ÅM 0720   Valg av styre 2020
SAK ÅM 0820   Valg av valgkomite 2021
SAK ÅM 0920    Innmeldte saker (Ingen innkomne saker 16. mars 2020)

30. mars
18:00 — 19:30

Online