Arbeidsvisning som live podcast (BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Bergens Dansesenter og Mirte Bogaert)

En åpen visning, samtale og live podcast om hvordan scenekunst blir til.

BIT Teatergarasjen har de siste årene bedrevet hyppig podcastproduksjon – for å dele fine samtaler og tanker med et større publikumog samtidig dokumentere de ulike hendelsene på Rein Bonus-programmet for ettertiden.

I samarbeid med Mirte Bogaert utvider vi denne ettermiddagen formatet til en åpen visning kombinert med en podcast-samtale. Hvordan kan man formidle et fysisk uttrykk verbalt og lydlig?I arbeidet med forestillingen And there is a chair jobber Mirte blant annet med hvordan dans blir til lyder, og lyder til komposisjon, som igjen kan bli til dans. Gjennom denne seansen skal vi både diskutere og demonstrere vekselvirkningen mellom lyd, lys, rom og bevegelse.  

Arrangeres i samarbeid med Carte Blanche og Bergen Dansesenter

Arbeidsvisning som live podcast er en del av arrangementsrekken Rein Bonus

30. august
17:00 — 20:00

Carte Blanche