And there is a chair av Mirte Bogaert
Det bobler i det bergenske dansemiljøet! Nå kommer også Mirte Bogaert med sin første helaften, rett fra anerkjente P.A.R.T.S. i Brussel. And there is a chair er et brev, en koreografi, et musikkstykke og en dans i din egen forestillingsverden. Bogaert utforsker grensegangen mellom fantasi og virkelighet, mellom fortid, fremtid og her-og-nå. I et nedstrippet rom der alt har betydning oversetter hun tekst til omskiftelige former for bevegelse, lys og lyd.

The Bergen dance scene is developing like never before! Mirte Bogaert is ready to present her first full evening performance, straight from renowned P.A.R.T.S. in Brussels. And there is a chair is a letter, a choreography, a piece of music, and a dance with your own imagination. Bogaert explores the boundaries between fantasy and reality, between past, present and here and now. In an empty space loaded with possible interpretations, she translates text into shifting forms of movement, light, and sound.

Co-produced by: BIT Teatergarasjen, Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance
Supported by: Kulturrådet, Bergen Kommune, Kunstencentrum Vooruit, Bergen Dansesenter – Regional center of excellence for dance

6. september
19:00 — 20:00