Søknadsfrist: Amatørteateraktivitet i grupper (NKR)
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Her finner du støtteordningen!

3. september
00:00 — 13:00