Søknadsfrist Kunstnerstipend (NKR)
Arbeidsstipend skal gje kunstnarar høve til å vidareutvikle kunsten sin og ha kunstnarleg aktivitet som sitt hovudyrke. Arbeidsstipend skal også kunne gjevast til omskolering til annan kunstnarleg verksemd.

Ordningen finner du HER!

 

2. september
00:00 — 13:00