Øvrig

Søk til SKUDAS mentoringprogram 2021/2022

Skuespiller- og danseralliansen starter nytt kull i mentoringprogrammet for kunstnere i etableringsfasen!

Søknadsfrist: Søndag 9. mai 2021
Les mer HER!

Kriteriene for å søke er at du er frilans danser eller skuespiller med høgskoleutdanning eller tilsvarende erfaring. Du har arbeidet noen år i yrket eller er i etableringsfasen og ønsker ett år der du fokuserer på deg selv. At du ønsker å diskutere utfordringer og mål knyttet til karrieren din. Har både drivkraft og motivasjon, men ønsker en samtalepartner som forstår frilanssituasjonens utfordringer.


Mentoringprogrammets mål er å styrke frilans skuespillere og dansere i deres karriereutvikling og bidra til profesjonalisering på scenekunstområdet. Ansatte kunstnere i SKUDA er mentorer for kollegaer i bransjen, som i mentoringsammenheng kalt adepter. Programmet varer i ett år, august 2021-august 2022 og som adept forplikter du deg til å følge hele programmet.


Les mer HER!

Ledig kontorplasse hos Proscen på Cornerteateret

Vi har nå (13. april 2021) en 50% kontorplass ledig i kontorfellesskapet i 3. etg på Cornerteateret. Som leietaker hos Proscen leier du en subsidiert kontorplass i et spennende scenekunstnerisk miljø. Det er enkelt å leie kontorplass hos oss, og billig!

Cornerteateret er et levende hus, og leier huset sammen med Vestlandske Teatersenter. Proscens medlemmer kan leie Kongesalen og Søylesalen til sterkt reduserte priser for produksjon og forestillinger. I 2. etg. finnes Vestlandske Teatersenters øvingslokaler, disse er mulig å leie rimelig på dagtid av Proscens leietakere.

I kontorfellesskapet sitter nå 11 personer som arbeider med ulike ting. Vi har nå leietakere som arbeider innen produksjon, festival, regi, film og video, skuespill, grafisk design mm.)

Betingelser:

 • Månedsleie kr. 650,- for en delt kontorplass.
 • Månedsleie kr. 1300,- for en egen kontorplass
 • Faktureres etter avtale med leietaker 1 gang i kvartalet.
 • At leietaker er medlem i Proscen
 • Tilkoblet printer og nettverk.
 • Bruk av kaffe etc. må ordnes selv
 • Nøkkel og kodebrikke blir delt ut til leietaker.
 • 1 måneds oppsigelsestid

Interessert? Send epost til: millan@proscen.no

Bedriftsmedlemskap i Bildeleringen!

Har du noen ganger bruk for en bil i lenger eller kortere perioder? Bildeleringen er tingen. De har biler rundt om i hele Bergen, i alle størrelser og modeller. Er du medlem i Proscen, trenger du ikke å tegne ditt eget medlemskap du kan benytte deg av vårt.

Er du interessert av å benytte deg av denne ordningen ta kontakt på millan@proscen.no

ÅRSMØTE PROSCEN // onsdag 7. april kl. 19.00

Oppdatert: 13/4 2021

Protokoll fra årsmøtet finner dere HER!

 

Årsmøtet blir avholdt på Zoom

Anbefaler alle som tenkt å delta til å så snart som mulig gå inn på zoom og gjøre seg kjent med programmet hvis man ikke allerede er det. (Det enkleste er å bruke data/nettbrett/smartphone og laste ned programmet/appen.

Topic: ÅRSMØTE PROSCEN 2021 (for 2020)
Time: Apr 7, 2021 19:00

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83303923349
Meeting ID: 833 0392 3349

NB! Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 23. mars og fullstendig saksliste blir lagt ut etter denne frist. For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha vært medlem i minst 1 måned før møtet. Sjekk din profil her på proscen.no. Har du en aktiv profil? Hvis ikke må du melde deg inn på ny.

DAGSORDEN:
SAK ÅM 0121    Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
SAK ÅM 0221    Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK ÅM 0321    Orienteringssaker:
Proscen årsmelding 2020 
Budsjett 2021 
SAK ÅM 0421   Godkjenning av Årsregnskap 2020
SAK ÅM 0521   Godkjenne handlingsplan
SAK ÅM 0621   Innmeldte saker (Ingen inmeldte saker til fristen 23/3.)
SAK ÅM 0721   Fastsettelse av årskontingent for medlemmer
SAK ÅM 0821   Fastsettelse av honorar for styreverv
SAK ÅM 0921   Valg av styre 2021
SAK ÅM 1021 Valg av valgkomite 2022

 

 

Kreativt mandagsmøte!

Kreativt mandagsmøte er et tilbud til det kreative miljøet i Bergen på tvers av kunstfelt og sjangre. En gang i måneden inviterer vi en lokal kunstner til å fortelle oss om sin kretiv praksis. Møtene skal gi et innblikk i ulike metoder og forskjellige måter å takle utfordringer på innenfor kreativt arbeid, og inspirere til egen skaping.

Facebookside: HER!

 

Første møte 2021 blir mandag 22.2. med Maia Urstad.

 

FRILANSPRISEN – Foreslå din kandidat!

Om Frilansprisen:

Frilansprisen hedrer frilansskuespillere som i sin foreløpige karriere, og/eller i løpet av det siste året, har jobbet målbevisst og variert i sitt skuespillerarbeid, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Frilansprisen ble lansert av Norsk Skuespillersenter i 2010, og deles ut årlig. Prisen er i dag et samarbeid mellom Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre & Cafeteatret. Prisutdelingen er del av Heddadagenes program. Vinneren mottar et diplom og et stipend på 20 000 kroner.

Foreslå din kandidat!
Alle kan foreslå kandidater. Juryen velger ut tre finalekandidater blant disse. Skriv inn en dekkende beskrivelse av hva vedkommende har bidratt med til feltet, samt en god begrunnelse på hvorfor vedkommende bør vinne Frilansprisen. Begrunnelsen er avgjørende for hvem som til slutt blir nominert. Løpende innmelding! 

Les mer og nominer din kandidat på Norsk Skuespillersenters nettside!

2019 ble «vår egen» Jan Holden tildelt den gjeve prisen!

Utrop: Frontlosjefestivalen 2022!

Søknadsfrist 1. desember 2020

Cornerteaterets festival for fersk scenekunst arrangerast neste gong i februar 2022. Om du ønsker å vere med på å fylle festivalen med det siste innan scenekunst, har du no høve til å søke!

Til Frontlosjefestivalen kjem folk for å få med seg ny og utforskande scenekunst i alle sjangrar. Som visnings-, kunnskaps- og nettverksarena, kan publikum kan plukke opp nye vibbar, ferske initiativ kan vise seg fram og ta sjansar innanfor trygge rammer, og scenekunstnettverket i Vestland-regionen kan få fagleg påfyll, nye kontaktar og inspirerande idear.

Les meir om festivalen her

Ut av komfortsona 2022

Neste festival har spesielt fokus på, men er ikkje avgrensa til, prosjekt som byr på ferske idear om kva scenekunst kan vere. Anten det er utforskande i form, infrastruktur eller det er scenekunstnarar som prøver noko heilt nytt: overrask oss!

Vi vil sjå ting som vi ikkje har tenkt på før, som finn vegen ut av komfortsona, og røskar i etablerte strukturar og tenkemåtar. Prosjekt som på kvart sitt lille (eller store) vis stakar ut vegen for morgondagens scenekunst i tida etter at kvardagen vart snudd på hovudet.

Prosjektet de søker med treng ikkje vere ferdig utvikla – vi er ute etter den gode ideen, motivasjonen til å drive med scenekunst og det å syne gjennomføringsemne. Vi er i hovudsak på jakt etter urframsyningar, men vurderer også arbeidsvisningar.

Prosjekta blir vurdert ut frå grad av profesjonalitet, kvalitet, potensiale og nytenking. I tillegg må det vere gjennomførbart innan festivalen sine rammer. Vi legg vekt på søknadar med tilknyting til Bergen og Vestland.

Å delta på Frontlosjefestivalen gir høve til å vise scenekunst i ein festleg og profesjonell samanheng. Festivalteamet gir tett oppfølging opp mot festivalen, både med ein til ein-rådgivning tilpassa ulike behov, og felles workshops og seminar. Målet er at deltakarane får rom for å utvikle seg som kunstnarar og betre nettverket sitt, med framsyning på festivalen som rosina i pølsa!

Vi stiller med

 • Rammer for framsyninga: visningslokale, grunnleggjande teknisk utstyr og personale.
 • Promotering og blest rundt framsyningane i festivalen
 • Kontakt med nettverk og bransje
 • Kunstnarisk og administrativ oppfølging
 • Moglegheit for arbeidsvisning i 2021

De stiller med

 • Eit nytt scenekunstprosjekt basert på eigne kunstneriske idear
 • Ein sjølvfinansiert produksjon
 • Eigne aktørar, kunstnarisk team og teknikarar til gjennomføring av framsyninga

Søknaden skal innehalde:

 • Motivasjonsbrev (maks éi side) med:
  • skildring av kompaniet eller aktør(ane)
  •  kunstnariske visjonar og mål ein har som scenekunstnar
 • Prosjektskildring for framsyninga de ønsker å vise på festivalen (maks éi side) med:
  • Skildring av ideen
  • Korleis dette skal iscenesetjast
 • Førebels finansieringsplan for prosjektet
 • CV – kort skildring av relevant bakgrunn frå dei medverkande (maks éi side per person)

SØKNADSFRIST 1. desember 2020
Send søknaden til post@frontlosjen.com merka Søknad Frontlosjefestivalen 2022

Spørsmål kan rettast til same adresse.

MERK: Frontlosjefestivalen er avhengig av tilstrekkeleg finansiering for å kunne gjennomførast – endringar kan skje.

SØK OM PRODUKSJONSTID PÅ CORNERTEATERET 2021/22!

Søknadsfrist for produksjons og visningstid på Cornerteateret høsten 2021 / våren 2022 er 10. oktober 2020.
For at bookingkalenderen skal være helt oppdatert – åpnes søknadsskjemaet for det frie feltet 1. oktober 2020. 

For å være sikker på at perioden/e du søker om er tilgjengelige/mulige å søke om, sjekk Cornerteaterets bookingkalender HER!
Søknaden gjelder for perioden:
1. oktober 2021 – 31. mars 2022

DU SØKER PÅ EGET SKJEMA HER!  
(Skjemaet åpner 1. oktober 2020)

For priser, kontrakter, retningslinjer og teknisk informasjon se: www.cornerteateret.no/arrangor

Kommende søknadsfrister: 
10. april 2021 for perioden:
1. april 2022 – 30. september 2022

10. oktober 2021 for perioden: 
1. oktober 2022 – 31. mars 2023
(NB! Ikke søk på disse ennå.)

Ritning Kongesalen