Øvrig

Verkstedsordning på Cornerteateret! Frist 23. mars

I første omgang lyser Proscen ut 2 prosjektperioder på inntil 5 dager i perioden i perioden april 2020 til 31. mars 2021. Se tilgjengelige dager på huset på Cornerteaterets bookingkalender.  

Søknadsfrist: mandag 23. mars. (Vi har søkt om midler til å kunne tilby flere verkstedsopphold på Cornerteateret i løpet av året. Ved tilsagn vil vi åpne opp for flere opphold i løpet av året.)Om verkstedsordningen: Proscen ønsker å kunne tilby medlemmene våre en verkstedsordning for kunstneriske prosjekter i oppstartsfasen. Et tiltak som gir aktørene en mulighet til å utforske enten tematikk, ideer, arbeidsformer og eller samarbeidsmåter i et egnet rom på Cornerteateret tidlig i prosessen. Verkstedsordningen er tenkt som en praktisk tilrettelegger for å gi nye prosjekter en kickstart og danne grunnlag for videre arbeid med det kunstneriske prosjektet. Vi vil legge til rette for at kunstnere og kompanier kan søke om verksted i opp til 5 dager. Kunstnerne får økonomisk mulighet til å invitere inn relevante fagpersoner eller mentorer i arbeidsprosessen for å få ekstern faglig input. Under verkstedet arrangeres en åpent fagprat der prosjektet diskuteres.

Verkstedsordningen er et initiativ som skal bidra til at scenekunstnere med enten et nytt prosjekt, en idé om form eller tematikk skal få mulighet til å utforske tematikk og arbeidsmetoder «på gulvet» med innspill og veiledning fra relevante fagpersoner (kan for eksempel være en dramaturg, regissør, dramatiker, scenograf, komponist eller noe helt annet) allerede tidlig i den kunstneriske prosessen. Verkstedet kan også fungere som et mini forprosjekt for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før eventuell søknadsprosess eller produksjonsperiode.

Proscen vil gjennom denne ordning stimulere til kunstnerisk og faglig aktivitet gjennom å i et par perioder per år tilby et fysisk arbeidssted og økonomiske muligheter til å lønne en eller flere eksterne fagpersoner i utforsking og oppstart av et helt nytt prosjekt.

Tiltaket skal bidra til at kunstnere skal få faglig input og en kickstart til et prosjekt, finne nye løsninger og kanskje også arbeidsmetoder. Men uten fokus på å vise til et ferdig resultat eller produkt, men de som benytter seg av ordningen være tilgjengelige for en åpen sammenkomst der man diskuterer hva man valgt å arbeide med under verkstedsoppholdet. Der vil kollegaer og andre interesserte parter få mulighet til å stille spørsmål og diskutere konsept, arbeidsmetoder og eller tematikk. Dette mener vi kommer til å generere en synergieffekt der et verkstedsopphold og kunstnerisk prosess kommer flere til gode. Deltagerne skal dokumentere prosessen for å bidra til å dele nyttige erfaringer.

Krav til søknad
Verkstedsordningen er åpen for alle, men søkeren må være medlem av Proscen. Det er mulig å ha med seg andre medvirkende som ikke er medlemmer. Man kan søke som enkeltperson eller gruppe. Deltagerne skal skrive en kort rapport i etterkant og dokumentere prosessen underveis for å bidra til å dele nyttige erfaringer. Man forplikter seg til å delta på et åpent fagprat underveis eller rett etter verkstedsoppholdet for å dele tilegnet kunnskap og refleksjoner med resten av det lokale scenekunstfeltet og få mulighet til å ta imot innspill fra kollegaer for videre refleksjon og arbeid.

I søknaden skal man oppgi:
– Ønsket leieperiode og rom man ønsker å leie.
– Ønsket veileder/mentor. (Dersom mulig intensjonsavtale med vedkommende.)
– Presentasjon av kompaniet/scenekunstnerne
– Hva man ønsker å utforske (beskrivelse av den kunstneriske idéen og hvordan utforskingen er tenkt å foregå.)

I første omgang starter vi med å lyse ut 2 prosjektperioder på inntil 5 dager i perioden i perioden april 2020 til 31. mars 2021.
Se tilgjengelige dager på huset på Cornerteaterets bookingkalender.  

Søknad sendes til: millan@proscen.no
Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder Millan Persdotter Persson
millan@proscen.no / 47649773

Hva kan du søke om støtte til?
– Honorar til ønsket fagperson/mentor/veileder (2750kr per dag, maks 13750kr – 5 dager)
– Reise / Opphold fagperson/mentor/veileder (ca 5000kr maks 5 dager)
– Inntil 5 dagers leie av Kongesalen, Søylesalen eller øvingsrommene i 2 etasje. (Se tilgjengelige dager og tider på Cornerteaterets bookingkalender)

Leiepriser Cornerteateret: 
Kongesalen: 1753kr dagen
Søylesalen: 584kr dagen

Øvingsrom 2. etasje:(NB! Ikke mulig å la ting ligge igjen i øvingsrommene til neste dag grunnet Teaterskolens faste dager og tider.)
Prøvesal 1: 250kr dagen
Prøvesal 2: 150kr dagen
Prøvesal 3: 250kr dagen

Totalt kan man få dekket kostnader på inntil 21000kr.
Kostnadene skal være honorar til veileder, reise/opphold til veileder, leie av teatersaler på Cornerteateret. (Det er også mulig å legge inn kostnader for leie av teknisk utstyr eller tekniker.)

Man kan søke om å være i ulike rom i løpet av perioden. Man kan også søke om veileder/fagperson/mentor i en kortere periode men en ekstern fagperson knyttes til deler av verkstedsoppholdet.

Eksempel på kostnadsfordeling:
8250kr (Veileder 3 dager, á 2750kr)
1500kr (Reise veileder)
2250kr (Overnatting veileder, 3 netter á 750kr)
5259kr (Leie av Kongesalen, 3 dager á 1753kr)
500kr (Leie av øvingsrom 2 dager, á 250kr)
3000kr (Tekniker x antall timer.)
= 20759kr. 

Søknadsfrist 1. april: Leie av scenene på Cornerteateret 2021

Er du medlem i Proscen har du tilgang til sterkt reduserte priser på leie av Cornerteaterets scener; Kongesalen og Søylesalen. (Til egne kunstneriske prosjekt.) Ca 50% av utleien på Cornerteateret er forbeholdt det frie scenekunstfeltet. Det er søknadsfrist to ganger i året.


Priser for leie av Cornerteateret 2020:
Medlemmer i Proscen 
(Primærbrukere med egne kunstneriske prosjekter)
Kongesalen prøver: 1753kr
Søylesalen prøver: 584kr

Kongesalen forestilling: 2890kr
Søylesalen forestilling: 1170kr

Neste søknadsfrister:
1. april 2020:           1. april 2021 – 30. september 2021
1. oktober 2020:     1. oktober 2021 – 31. mars 2022


Man søker på eget SKJEMA HER!

Kongesalen
Kongesalen er en fullfasilitert teatersal med plass til 200 tilskuere i amfi. Salen er egnet for teateroppsetninger, danseforestillinger, konserter, foredrag og konferanser. Det er mulig å fjerne amfi og bruke salen «åpen» med tilpasset scene om ønskelig.

Søylesalen
Søylesalen er en blackbox-scene med plass til 61 tilskuere i amfi. Salen er fasilitert med lys/lyd og egner seg godt for mindre teateroppsetninger, konserter, foredrag etc.

Opptaket styres av produksjonskomiteen, og er basert på produksjonstekniske behov. Komiteen bygger på premisset om at det ikke gjøres kunstneriske vurderinger, men prioriteringer skjer i de tilfeller der to eller flere produksjoner ønsker samme periode.

On Point podcast // Siobhan Richardson // Jeff Pedersen

14. – 17. januar 2020 arrangerte Proscen en workshop i «Intimacy direction» med Siobhan Richardson og Jeff Pedersen. Iselin Mork deltok på workshopen og har intervjuet både Siobhan Richardson og Jeff Pedersen til sin podcast On Point Podcast.

Episodene med Richardson og Pedersen finner du her: 

Intimacy Direction with Siobhan Richardson
Teater, Intimitet og Innvandring med Jeff Pedersen

On Point Podcast på Spotify

Følg On Point Podcast:
@onpoint.podcast
https://www.facebook.com/onpoint.podcast/

 Om Intimacy Direction with Siobhan Richardson
In this episode I am accompanied by Siobhan Richardson an Intimacy Director and co-founder of Intimacy Director International (IDI). She is an actor/fighter/singer/dancer in addition to being an International Stage Combat Instructor / Fight Director. We chat about what intimacy direction is, and how it can empower you a an actor. We bust some acting myths and talk about the importance of self-care, something we’re both passionate about. We share some of our best tools and tips towards the end. Check out her site: http://www.siobhanrichardson.com/ Coverart photo by Dahlia Katz Photography – 

Følg Siobhan på SoMe:
https://www.facebook.com/SiobhanRichardsonFighterActress/
@fighteractress

Om Teater, Intimitet og Innvandring med Jeff Pedersen
Jeff Pedersen gjester podden og vi følger opp forrige episode om Intimacy Direction.
Praten går for det meste i teater, men vi snakker og om livet som innvandrer og kunstner på vestlandet.

Følg Jeff på SoMe:
www.jeffpedersen.no
https://www.facebook.com/jeffpedersenproduksjonar


For more information on Intimacy Direction: 
www.IntimacyDirectorsInternational.com
https://www.teamidi.org/
The Crux Of It: a stage combat podcast

ProProdusenten søker nye deltakere!

PROProdusenten
 søker produsenter og kunstnere!
Søknad sendes senest 16. mars til: millan@proscen.no


PROProdusenten er et mentorprogram som arbeider for langvarig samarbeid mellom produsent og kunstner. Programmet foregår i løpet av et år, med oppfølging av mentor.

Proscen arbeider for å identifisere og inspirere nye potensielle produsenter og sette disse i kontakt med scenekunstnere og eller scenekunstkompanier som har behov for samarbeid med en produsent. Vi opplever at behovet for produsenter er sterkt, men at utfordringene i hovedsak ligger på finansielle muligheter for langsiktig samarbeid. Vi ønsker å bruke produsentenes kompetanse og legge til rette for denne slags oppdrag slik at flere kan leve av å være produsenter.

Om ProProdusenten:
ProProdusenten er et mentorprogram som Proscen startet opp 2015 og siden dess har utviklet videre. Programmet kobler en kunstner/et scenekunstkompani og en produsent sammen inn i et langvarig samarbeid basert på faglige rammer. Begge parter får i ProProdusenten individuelt tilpasset og spisset mentorhjelp i forhold til ambisjoner, mål, styrker, svakheter og kompetanse. ProProdusenten har frem til dags dato hatt 8 produsenter og 8 scenekunstnere/scenekunstkompanier som har gjennomført programmet. 2020 skal Proscen lyse ut nye samarbeid mellom kunstnere og produsenter. Gjennom programmet bidrar Proscen til å styrke produsentleddet og øke antallet dedikerte scenekunstprodusenter på Vestlandet og vil i 2020 fortsette dette viktige arbeidet.

Profil og betingelser
Programmet er dedikert til unge eller nye produsenter med base i på Vestlandet, men med noe tidligere relevant arbeidserfaring, relevant utdanning og som er villige til å forplikte seg i et samarbeid med en kunstner/ scenekunstkompani basert i Vestlandsregionen. Programmet skal gjennom sitt faglige praktiskorienterte innhold styrke næringen, forståelsen for arbeidet og mulighetene for videre arbeid som selvstendig næringsdrivende produsent i det frie scenekunstfeltet. Programmet skal også fremme muligheter for framtidige mål og retningsvalg for å styrke kunstneren /scenekunstkompaniets kunstneriske virke. Programmet foregår over ett år for å følge opp utviklingen av samarbeidet mellom partene. Programmet består av individuelle møter med mentor i en konfidensiell ramme både for produsent og for kunstner/scenekunstkompani i tillegg til felles møter for produsenten og kunstneren. Den generelle tilnærmingen er felles for kunstner og produsent, men innholdet i møtene blir skreddersydd hvor hver og ens bakgrunn, behov og personlige egenskaper blir vektlagt.


Økonomiske rammet, kontrakt og arbeidstid
ProProdusenten er tenkt som en profesjonaliseringsprosess, som kombinerer forbedring av ferdigheter og det operative arbeidet. Proscen vil lage kontrakt med produsenten og legge fram forslag til kontrakt mellom kunstner/scenekunstenhet og produsent.

For produsenten vil tidsrammen av arbeidet være:
15 timers arbeidsmøter innenfor programmets rammer (2 fulle dager)
18 dager med operativt arbeid sammen med kunstneren/ scenekunstenheten i løpet av programmet.
Totalt: 20 dager minimum med arbeid.

Produsenten vil bli honorert fra både Proscen og kunstneren/ scenekunstkompaniet:
Proscen vil dekke produsentens honorar med kr. 15000
Kunstner/ scenekunstkompani skal imøtekomme denne summen med kr. 15000 i honorar til ProProdusenten.
Totalt vil dette gi produsenten kr. 30000 som tilsvarer kr. 1500 for en arbeidsdag og honorar for 20 dagers arbeid.

Deltakerne (produsenter og kunstnere/kompanier) må oppfylle følgende kriterier:
• De må være medlemmer i Proscen og tilhøre det frie scenekunstfeltet.
• De må bo eller ha sitt hovedvirke på Vestlandet.

På grunnlag av skriftlig søknad vil 1-2 produsenter og scenekunstnere motta tilbud om å delta i ProProdusenten 2020.
Søknaden må inneholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse og motivasjon (maks 1 A4-side) for å delta i programmet.
Er du produsent og har en kunstner/et kompani som du ønsker å samarbeide med – oppgi dette i søknaden.

Vil DU delta i ProProdusenten?
Søknad sendes senest 16. mars til: millan@proscen.no

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder Millan Persdotter Persson på epost: millan@proscen.no eller telefon 47649773.

Ledige kontorplasser hos Proscen på Cornerteateret

Vi har nå en 50% kontorplass ledig i kontorfellesskapet i 3. etg på Cornerteateret. Som leietaker hos Proscen leier du en subsidiert kontorplass i et spennende scenekunstnerisk miljø. Det er enkelt å leie kontorplass hos oss, og billig!

Cornerteateret er et levende hus, og leier huset sammen med Vestlandske Teatersenter. Proscens medlemmer kan leie Kongesalen og Søylesalen til sterkt reduserte priser for produksjon og forestillinger. I 2. etg. finnes Vestlandske Teatersenters øvingslokaler, disse er mulig å leie rimelig på dagtid av Proscens leietakere.

I kontorfellesskapet sitter nå 11 personer som arbeider med ulike ting. Vi har nå leietakere som arbeider innen produksjon, festival, regi, film og video, skuespill, grafisk design mm.)

Betingelser:

  • Månedsleie kr. 650,- for en delt kontorplass.
  • Månedsleie kr. 1300,- for en egen kontorplass
  • Faktureres etter avtale med leietaker 1 gang i kvartalet.
  • At leietaker er medlem i Proscen
  • Tilkoblet printer og nettverk.
  • Bruk av kaffe etc. må ordnes selv
  • Nøkkel og kodebrikke blir delt ut til leietaker.
  • 1 måneds oppsigelsestid

Interessert? Send epost til: millan@proscen.no

Lyttepost Bergen: 03:08:38 Tilstander av Unntak

Når de som deler øyeblikkets kunst ikke er på samme sted.

Transiteatret Bergen og WRAP inviterer til Lyttepost «03:08.38 Tilstander av unntak i paviljongen ved Møllendal allmenning (Brunosten)

Tre byer samtidig:
30. og 31. januar kl. 19.00 vises forestillingen på Vega Scene i Oslo, men også – samtidig – på to andre steder: I Kontrollrommet på NTNU i Trondheim sitter publikum sammen med aktive utøvere i forestillingen. Og i Paviljongen på Møllendal allmenning i Bergen åpnes dørene nøyaktig på samme tidspunkt som i Trondheim.

Dette er altså ikke streamet teater; fordi ingen av rommene befinner seg bortenfor teaterrommet, men er selvstendige deler av forestillingens utvidete scenografiske møtepunkt.

Lytteposten er åpen under hele tiden forestillingen vises på Vega Scene i Oslo. Du velger selv om du vil være tilstede hele tiden eller komme og gå. Fikk du ikke vært tilstede på selve visningen av forestillingen i Logen tidligere i januar – har du nå sjansen å ta del av prosjektet via lytteposten. Åpent for alle.


Tre timer, åtte minutter og trettiåtte sekunder var tiden det tok en ung mann å sprenge et norsk regjeringsbygg for så å henrette unge sosialdemokratiske politikere på sommerleir. Hvordan reagerte (om)verden? Hva ble sagt utenfor Norge? Hvordan reagerte ulike samfunn, ulike mennesker – ikke etterpå – men midt i en slik tilstand av unntak, der ingen ennå visste noe sikkert om omfang, årsak og motivasjon; der spekulasjoner gikk i alle retninger; der Facebook-bilder ble byttet ut med nasjonale symboler; der fortrengte politiske fordommer fikk utspille seg på gateplan?

Som mange ganger tidligere presenterer Transiteatret-Bergen et tverrestetisk sceneuttrykk som utfordrer forestillingene våre om hva teater kan være. Denne gangen spiller selve tiden og våre egne minner hovedrollen.


Medvirkende Lyttepost Bergen:
Scenografi: Helle Bendixen
Medvirkende:
Jazzmusiker Per Jørgensen, Morten Skage (el Bass), Ingvill Espedal (Sopran), Erling Hannaas(bass) , Alexander Fiske Fosse (tenor) , Alexandra Bobrow (alt), Leo Preston (teknikk), Veronica Thorset (vertskap)
Arrangert i samarbeid med Wrap Art Centre. Produsent: Tor Christian F Bleikli

Audiovisuelt konsept og regi: Tore Vagn Lid
Scenografi: Øystein Nesheim / Tore Vagn Lid
Kamerateam: Anders Elsrud Hultgreen / Øystein Nesheim / Tor Christian F. Bleikli
Tegnere: Øystein Nesheim, Arvid Pettersen, Fredrik Rysjedal
Komponister: Tore Vagn Lid / Terje Isungset

Arrangør av Franz Schuberts «Strykekvartett Døden & Jomfruen» No.14 / Strykekvintett D 956): Tore Vagn Lid
Teknikk/teknisk avvikling: Mathias Grønsdahl
Lyddesign: Tore Vagn Lid / Morten Skage / Mathias Grønsdahl
Musikere: Terje Isungset, Tore Vagn Lid, Morten Skage
Korister: Idar Aaserud Løvlid, Hilde Annine Hasselberg, Rolf J Stewart, Ingvill Espedal, Tora Kristiane Finne, Karl Reksten, Alexander Fiske Fosse, Erling Hannaas, Daniela Iancu Johannessen.

Research: Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Tore Vagn Lid

Cornerstone: Tyngde

Scenedikt fra det hinsidige om å elske og å miste

Åpningsforestilling
Bergen Dramatikkfestival

Cornerteateret, Kongesalen
28. mai 2020
Tidspunkt TBA

På jorda løper menneskene rundt med navlestrengen i hånda som en plugg, i håp om at den kommer til å feste seg i noen andre. Vi prøver å komme under huden, inn i kroppene til hverandre, uten hell. Tyngde handler om forsøket på å nå frem når døden har kommet i veien.

I forestillingen taler to stemmer fra det hinsidige: Den ene på vegne av et barn som aldri ble født, den andre på vegne av en avdød mann. Før livets begynnelse, og etter livets slutt. Aktørene på scenen er talerør for disse stemmene, samtidig som de er del av livshistoriene deres. Gjennom en ti år gammel jente får vi høre om jorden sett fra verdensrommet. Det er det ufødte barnets eksistens et sted i kosmos som snakker.

Gjennom skuespiller Terje Strømdahl får vi en monolog fra dødsriket. Strømdahl blir et medium for sin avdøde ektemann som snakker til oss via sitt livs kjærlighet.
Historien tar utgangspunkt i det dokumentariske og personlige, men skildrer håp og lengsler som bor i oss alle. Tyngde setter seg i kroppen som en eksistensiell klo, het det i Klassekampens anmeldelse. Forestillingen rammes inn av et elektroakustisk lydlandskap av Nils Martin Larsen og Bendik Kjeldsberg som også spiller live på scenen. Sceneteksten vant Ibsenprisen i 2019. Cornerstone kunne ikke vært stoltere av å bringe forestillingen til Cornerteateret, som åpning av Bergen Dramatikkfestival.

 

Cornerstone: Blomsterstykke

Et rasende sørgespill med kronblad fine som hud 

Urpremiere under Bergen Dramatikkfestival
Cornerteateret, Kongesalen
29.-30. mai 2020
Tidspunkt TBA

I BLOMSTERSTYKKE går Sousa & Stensrud inn i sorgen og sola. De stirrer Døden storøyd inn i kjeften, og plyndrer hagen for å se om det finnes noen trøst der. Stykket er en protest, en elegi, et forsøk på forsoning, et forsøk på å komme fri, et sted der sorgen får folde seg ut så monstrøs som bare sorgen kan bli. Publikum tas inn i et sorglaboratorium, der fortvilelsen plukkes fra hverandre til rå stykker av raseri, opphisselse, ensomhet, sult – sånn blomstene plukkes fra hverandre til blomsterkronene står tilbake som bittesmå, ødelagte hender.

I BLOMSTERSTYKKE stiller Sousa & Stensrud spørsmål som kanskje bare blomster kan svare på:
marikåpe / nattfiol / ridderspore / hestehov / tiriltunge / kattehale / nøkkerose / rosenknopp / sverdlilje / gjøksyre / groblad / sårblad / forglemmegei / forglem meg fort / brennesle / brenn meg opp
Stykket er en samproduksjon mellom Sousa & Stensrud og Cornerstone, og har urpremiere på Cornerteateret under Bergen Dramatikkfestival.

Cornerstone: Odalen

Metafiksjon og uoppfylte drømmer

Avslutningsforestilling Bergen Dramatikkfestival

Cornerteateret, Kongesalen
31. mai 2020
Tidspunkt TBA

Odalen er en monolog skrevet og fremført av Eirik Willyson sammen med musiker Martin Langlie. Det er en forestilling om å skrive roman.

Fortelleren i Odalen har skrevet en bok han ikke vil gi ut. Den handler om et ungt kjærestepar som skal ta en pause i forholdet for å realisere seg selv på egne premisser. Skrivearbeidet, med alt det innebærer av isolasjon og kvaler, tærer på forfatterens forhold til sin kjæreste, som er skuespiller ved Grusomhetens teater. Publikum inviteres inn i romanen og inn i fortellerens liv slik det fortonte seg under den årelange skriveprosessen.

Det eneste jeg greier å tro på, er ting folk har finni på, ting jeg veit ikke er sant. Jeg tror ikke på et liv etter dette, og jeg tror ikke på dette heller. Jeg tror ikke på det jeg ser og hører. Jeg har ingen tro på framtida. Jeg tror ikke på etterkommere. Jeg tror ikke på slekta mi. Jeg tror ikke på gamle folk når de forteller meg hvordan det var å leve på den og den tida. Men så fort jeg merker de sitter og skrøner, så skjer det noe. Da begynner jeg å følge med.

Odalen stod på programmet til Cornerstone også i 2019 – den gang som en arbeidsvisning. Det er en glede å ha prosjektet tilbake i 2020 som ferdig forestilling, få dager etter urpremieren i Oslo. Odalen  avslutter Bergen Dramatikkfestival.

Cornerstone: Live – Sorgarbeid

En meditativ sorgprosess der ordet spiller hovedrollen

Bergenspremiere
Cornerteateret, Kongesalen
19.-20. sept 2020
Tidspunkt TBA

Med skriveprosessen projisert live foran publikum forsøker dramatiker og regissør Eirik Fauske å skrive seg gjennom sorgen etter å ha mistet en som sto ham nær. Hver bokstav og hvert ord som skrives eller strykes er potensielt ladet med mening. Som tilskuere leser vi oss inn i en tekst som ikke formidles lineært og ferdigskrevet, men som leter seg fram, nølende og omskiftelig. Gjennom ord, scenebilder og musikk kan vi lese fram en personlig lengsel etter den som ikke lenger er der. Igjen står et forvitret jeg som søker etter mening.

Ordene omsluttes av en scenografisk installasjon modellert etter dataspillenes verden, der man stadig jobber seg videre inn i nye nivåer. Teksten er inspirert av poetisk sorgdiktingstradisjon, der vi også finner dette drivet, lengselen mot den ytterste terskelen som de levende ikke kan overskride. Det er som en reise til underverden, lik den i Dantes Den guddommelige komedie, og referanser til mytiske skikkelser, visjonslitteratur og stadig skiftende bilder får også plass. Med et lydbilde av Camilla Barrat-Due som både understøtter og uroer oss, drives vi med på reisen innover i sorgen. En reise som med poesi og underfundighet blir til storslått scenekunst.

LIVE – Sorgarbeid hadde urpremiere på Black Box teater i 2016 til svært gode kritikker, og har siden blitt spilt på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim og Oslo Internasjonale Teaterfestival. Endelig får også bergenspublikummet mulighet til å oppleve forestillingen.