Søknadfrister

// 1. oktober // Bergen kommunes kulturelle spaserstokk

Bergens kulturelle spaserstokk er en byomfattende ordning som tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger i Bergen. Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen kan søke om å være del av Spaserstokkens program.

Bergens kulturelle spaserstokk, også kjent som Spaserstokken, inngår i den nasjonale satsingen «Den kulturelle spaserstokken» og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk/kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

Les mer HER!

// Søknadsfrister! //

Løpende søknadsfrister:

// 25. august // Dansenett Norge – frist!

Dansenett Norge er et unikt samarbeid mellom noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, Dansearena nord, DansiT og RAS har gått sammen om å etablere et turnenettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et stort og engasjert publikum i hele landet.
Neste søknadsfrist er 25. august 2021 kl. 13:00. Mer info finner du HER og HER.
Søknadsskjema finner du HER.

// 15. august // Subsidiert produsenthjelp til scenekunstprosjekter!

Subsidiert produsenthjelp til scenekunstprosjekter!
Søknadsfrist 15. august!

Vi har gleden av å meddele at Proscen har fått midler fra Sparebanken Vests Koronafond – øremerket produsenttjenester for scenekunstnere på Vestlandet. I samarbeid med Syv mil har vi mulighet til å tilby subsidiert produsenthjelp. På grunnlag av skriftlig søknad vil  aktuelle prosjekter få tilbud om inntil 10 timer med produsent-tjenester som brukes i løpet av 2021.

FOKUSOMRÅDER
– Søknadshjelp
– Oppfølging av prosjekt
– Turnéplanlegging og nettverksarbeid

Hvem kan søke?

 • Søkere må være medlemmer i Proscen og tilhøre det frie scenekunstfeltet.
 • De må bo eller ha sitt hovedvirke på Vestlandet.
 • Du må ha en konkret prosjektidé, men prosjektet behøver ikke være påbegynt. 

 

Søknaden må inneholde:

 • En kort beskrivelse av prosjektet. (Maks 1 A4-side) 
 • Hva ønsker du/dere produsenthjelp til. (Søknadsskriving, oppfølging av prosjekt, turnéplanlegging / nettverk)
 • En kort beskrivelse av hvordan korona-pandemien har påvirket deg/dere eller prosjektet.


Frist: Søknad sendes senest 15. august til:
millan@proscen.no, og blir behandlet i løpet av uke 33.

Spørsmål?
Ta kontakt med daglig leder Millan Persdotter Persson på epost: millan@proscen.no eller telefon 47649773.

// 25. mai // Søknadsfrist Bergen Kommune // Ekstraordinære tilskuddsmidler til kulturnæringer

SØKNADSSKJEMA HER! 
Les mer HER.

Viktig melding om en ekstraordinær tilskuddsordning Tiltakspakke for kulturnæringer med søknadsfrist 25. mai! Her er det rom for å kunne søke større summer til å få hjulene i gang igjen etter pandemien. Både små og store kulturnæringsaktører – produksjonsselskap, management, byråer, frilansere etc etc som fyller kriteriene kan søke. 

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tiltakspakke til kulturnæringer 2021 har som formål å sikre fremtidig drift og utvikling for kulturnæringsaktører. Virksomheter og foretak som har for dårlige rammevilkår til å opprettholde normal drift med ansatte i arbeid, og som behøver midler til å dekke nødvendige produksjonskostnader for å restarte virksomheten, kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Aktører kan være berettiget tilskudd fra ordningen selv om de har mottatt tilskudd fra andre offentlige støtteordninger, men dobbeltkompensasjon for ett og samme tiltak tillates ikke.

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 16 000 000 til fordeling i 2021.

Målgruppe – hvem kan søke
Enkeltpersonforetak, frilansere, virksomheter og andre typer foretak som kan betegnes som kulturnæring. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.

Hva kan det søkes om tilskudd til
Tiltak som sikrer fremtidig drift. Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien har behov for midler til å opprettholde normal drift med ansatte tilbake i arbeid, og sikre klargjøring og relevant sysselsetting mot gjenåpning. Dette gjelder kulturnæringer som ikke har store nok driftsinntekter eller driftsstilskudd til å opprettholde normal drift med ansatte i arbeid. Kompensasjon kan gis til utgifter som lønnsutgifter, nødvendige produksjonskostnader, og løpende, uunngåelige driftskostnader i overgangsfasen 1. juni til 31. desember 2021.

// 1. juni // Søknadsfrist Kunstnarstipend VLFK

Kunstnarstipenda skal gje skapande og utøvande kunstnarar høve til å utvikle sine kunstnarlege uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk gjennom t.d. ein periode med fordjupning og/eller fagleg påfyll.

Stipenda er meint å gje profesjonelle kunstnarar – både nyutdanna og etablerte – høve til  utvikling, fordjupning og/eller fagleg påfyll. Det kan søkjast innan følgjande kategoriar:

 • visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design)
 • musikk
 • scenekunst (inkl. dans)
 • litteratur og film
 • anna/tverrkunstnarleg verksemd (søknaden vert då handsama i to ulike komitear)

Stipend skal også gje merksemd til dei utvalde kunstnarskapa.

Det vert ikkje gitt støtte direkte til instrument, materiale, utstyr o.l.

SØKNADSSKJEMA HER!

Webinar 9. februar – Tverrgående ordninger i Kulturrådet


Tirsdag 9. februar kl. 14.00 – 16.00
Sted: zoom.usDet er gratis å delta på webinaret, men det krever registrering:
https://zoom.us/webinar/register/WN_qv4QyJcnStGZN6Nha14nXg

Tekstallianse, Brak, STAR, Proscen, RAS, Visp, Rogaland Kunstsenter og Elefant inviterer til webinar med Kulturrådet om tverrgående ordninger for kulturaktører på Vestlandet. Utvalgsleder og nestleder i rådet, Maria Utsi, vil sammen med en eller flere rådgivere i administrasjonen (TBA) presentere tilskuddsordningene som behandles av utvalg for tverrgående ordninger og svare på spørsmål fra deltakerne.

De aktuelle ordningene er:
Tverrfaglige tiltak (frist 2. mars)
Gjesteoppholdsstøtte (frist 2. mars)
Aspirantordningen (frist 2. juni)
ARENA (frist 2. juni)
.
Hjertelig velkommen!
Arrangørene er følgende regionale organisasjoner:
Tekstallianse (litteratur, Vestland og Rogaland)
Brak (musikk, Vestland)
STAR (musikk, Rogaland)
Proscen (scenekunst, Vestland)
RAS (dans, Rogaland)
Visp (visuell kunst, Vestland/nasjonalt)
Rogaland Kunstsenter (visuell kunst, Rogaland)
Elefant (kreativ næring, Rogaland)
PreForm (Fjaler, Vestland)
.
Foto: Øyvind Arvola

Frist 15/1! Artist Call (Nordic Fringe Network)

Nordic Fringe Network – NFN Artist Call har frist 15. januar.
Les gjennom retningslinjene for kunstnere og meld deg på! Bergen Fringe Festival krysser fingrene og tærne for at vi skal få se alle de fantastiske kunstnerne våre 2021.

Mer informasjon:
https://norwayfringe.com/join-us/artist-application/

Har du spørsmål? Ta kontakt: line@norwayfringe.com

Foto: The Confetti Maker av Frank Wurzingerpå Cornerteateret, Bergen Fringe Festival 2019. 

14. januar – Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordninger for scenekunst (Bergen kommune)

Det nærmer seg diverse søknadsfrister, og i den anledning inviterer Proscen og Camilla Liby Clausen Rådgiver ved Fagavdeling kunst og kulturutvikling til Informasjonsmøte om kommunens tilskuddsordninger for scenekunst.

For å vite hvor mange vi blir ber vi om at du melder deg på i forkant.
millan@proscen.no

Har du noen spørsmål eller ting du ønsker at Camilla snakker om på møtet, meld gjerne inn dette på forkant. (millan@proscen.no)
Det vil også bli mulighet å stille spørsmål underveis. Vi ønsker at chattfunksjonen brukes til dette.
.
Torsdag 14. januar
11.00 – 12.30
Sted: Møtet er digitalt på zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85149742154
Meeting ID: 851 4974 2154

.
Vel møtt!

SØK OM PRODUKSJONSTID PÅ CORNERTEATERET 2021/22!

Søknadsfrist for produksjons og visningstid på Cornerteateret høsten 2021 / våren 2022 er 10. oktober 2020.
For at bookingkalenderen skal være helt oppdatert – åpnes søknadsskjemaet for det frie feltet 1. oktober 2020. 

For å være sikker på at perioden/e du søker om er tilgjengelige/mulige å søke om, sjekk Cornerteaterets bookingkalender HER!
Søknaden gjelder for perioden:
1. oktober 2021 – 31. mars 2022

DU SØKER PÅ EGET SKJEMA HER!  
(Skjemaet åpner 1. oktober 2020)

For priser, kontrakter, retningslinjer og teknisk informasjon se: www.cornerteateret.no/arrangor

Kommende søknadsfrister: 
10. april 2021 for perioden:
1. april 2022 – 30. september 2022

10. oktober 2021 for perioden: 
1. oktober 2022 – 31. mars 2023
(NB! Ikke søk på disse ennå.)

Ritning Kongesalen